„ILGA-Europe“ ataskaita: LGBTI aktyvizmui neskiriama pakankamai finansavimo

Neseniai paskelbta tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „ILGA-Europe“ ir „Global Philantropy Project“ ataskaita „LGBTI aktyvizmo finansavimas Europoje ir Centrinėje Azijoje: lyginant LGBTI organizacijų ir rėmėjų prioritetus“, parengta 2018 m. spalį. Ataskaitoje aptarti pagrindiniai finansavimo iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria LGBTI organizacijos Europoje ir Centrinėje Azijoje. ILGA-Europe apklausos duomenimis, net trečdalis Europos ir Centrinės Azijos LGBTI organizacijų 2017-aisiais metais negavo jokio išorinio finansavimo.

ILGA-Europe ataskaita rodo, kad finansavimas LGBTI organizacijoms dažnai skiriamas neatsižvelgiant į naujas problemas, kurias patiria šios organizacijos. Nors pastaraisiais metais LGBTI organizacijos Europos ir Centrinės Azijos regionuose daug nuveikė siekdamos teigiamų pokyčių LGBTI teisių srityje, nerimą kelia naujos grėsmės pažangai ir žmogaus teisėms.

Auganti ir stiprėjanti organizuota opozicija LGBTI ir platesnėms žmogaus teisėms siekia suvaržyti jau iškovotas teises bei priešinasi bet kokiam progresui šioje srityje, populistinės dešiniosios jėgos Europoje sulaukia vis daugiau visuomenės palaikymo, LGBTI klausimai vis dažniau naudojami kaip politinis įrankis žmogaus teisių ir demokratinių vertybių puolimui, o erdvė pilietinei visuomenei Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalyse vis mažėja. Tiesioginės atakos prieš LGBTI asmenis, įskaitant valstybės veikėjų vykdomus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Čečėnijoje ir Azerbaidžane, iliustruoja kiek daug dar reikia nuveikti tam, kad būtų užtikrintos pilnos LGBTI asmenų teisės Europoje ir Centrinėje Azijoje. Kovojant su šiais iššūkiais reikalingas stiprus LGBTI judėjimas.

„Dabartiniame sociopolitiniame kontekste, LGBTI asmenys ir aktyvistai dažnai pirmieji nukenčia dėl augančio populizmo ir ekstremizmo. Bet LGBTI aktyvistai, kovojantys su grupėmis ir institucijomis, siekiančiomis apriboti jų teises, apsaugą ir lygias galimybes visame regione, tai daro be pakankamų resursų“, – pažymi ILGA-Europe programų direktorius Björn van Roozendaal.

2015 – 2016 metais, 69 milijonai eurų investuota į LGBTI problemų sprendimą Europoje ir Centrinėje Azijoje – 25.5 milijonai eurų skirta LGBTI organizacijoms, o LGBTI savęs nepriskiriančios organizacijos gavo beveik tokią pačią sumą (25.1 mln. eurų). Palyginimui, per tą patį laikotarpį Jungtinėje Amerikos Valstijose ir Kanadoje investuota beveik keturis kartus daugiau (287 mln. dolerių).

“Funding for LGBTI Activism in Europe and Central Asia: Comparing the Priorities of LGBTI Organisations and Funders”, ILGA-Europe and the Global Philanthropy Project, October 2018.