Kova su neapykantos kurstymu internete. ES elgesio kodeksas užtikrina spartų reagavimą

Ketvirtasis ES elgesio kodekso vertinimas parodė, kad Komisijos iniciatyva duoda puikių rezultatų.

Dabar IT bendrovės per 24 valandas įvertina 89 proc. pažymėto turinio ir pašalina 72 proc. neapykantą skatinančio ir neteisėtu laikomo turinio. 2016 m., kai Kodeksas įsigaliojo, buvo įvertinama 40 proc. ir pašalinama 28 proc. tokio turinio. Tačiau bendrovės turi pagerinti vartotojams teikiamą grįžtamąją informaciją.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Šiandieninis vertinimas rodo, kad bendradarbiavimas su bendrovėmis ir pilietine visuomene duoda rezultatų. Dabar bendrovės per 24 valandas įvertina 89 proc. pažymėto turinio ir, jei reikia, jį skubiai pašalina. Tai dvigubai daugiau nei 2016 m. Dar svarbiau yra tai, kad Kodeksu užtikrinama pagrindinė teisė į žodžio laisvę. Internete žmonės dalijasi savo nuomone ir randa informaciją vienu mygtuko paspaudimu. Nė vienas žmogus neturėtų jaustis nesaugus ar jausti grėsmę dėl neapykantą skatinančių kalbų internete.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Vĕra Jourová kalbėjo: „Neapykantą kurstančios kalbos internete – ne tik nusikaltimas. Jos kelia pavojų žodžio laisvei ir demokratiniam dalyvavimui. Šią problemą reikėjo kuo skubiau spręsti, todėl 2016 m. gegužės mėn. paskelbiau Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą. Šiandien, praėjus dvejiems su puse metų nuo Kodekso paskelbimo, galima teigti, kad pasirinkome tinkamas priemones ir nustatėme europinius standartus, padedančius kovoti su šia problema drauge visapusiškai apsaugant žodžio laisvę. “

Nuo Elgesio kodekso priėmimo 2016 m. daryta nuolatinė pažanga, o neseniai atliktas vertinimas parodė, kad IT bendrovės sparčiai reaguoja į rasistines ir ksenofobines neapykantą kurstančias kalbas internete. Vis dėlto jos turi tobulinti vartotojams teikiamą grįžtamąjį ryšį ir didinti pranešimų ir šalinamo turinio skaidrumą.

Bendrovės neteisėtą turinį pašalina vis greičiau, tačiau šalinamas ne visas pažymėtas turinys: pašalinto turinio apimtis rodo, kad bendrovės turinį įvertina ir laikosi žodžio laisvės principo. Be to, įsigaliojus Kodeksui, pradėjo veikti pilietinės visuomenės organizacijų, nacionalinių valdžios institucijų ir IT platformų partnerystė, vykdanti ir informuotumo didinimo bei švietimo veiklą.

2018 m. prie Kodekso veiklos prisijungė ir keturios naujos bendrovės: „Google+“, „Instagram“, „Snapchat“, „Dailymotion“. Šiandien apie prisijungimą prie Kodekso taip pat pranešė Prancūzijos internetinių žaidimų platforma Webedia (jeuxvideo.com).

Pagrindiniai faktai

Pamatiniame sprendime dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija nustatyta, kad bet kokia veika, kuria kurstomas viešas smurtas ar neapykanta, nukreipti prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, įskaitant tautinę ir etninę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, yra laikoma nusikaltimu. Neapykantos kurstymas, kaip apibrėžta šiame pamatiniame sprendime, laikomas nusikalstama veika ir tuomet, kai yra vykdomas internete.

ES ir jos valstybės narės su socialinės žiniasklaidos bendrovėmis ir kitomis platformomis dalijasi atsakomybe skleisti ir puoselėti saviraiškos laisvę visoje interneto erdvėje. Tačiau visi proceso dalyviai taip pat privalo imtis priemonių, kad internetas netaptų erdve, kurioje nevaržomai klesti smurtas ir neapykanta.

Reaguodamos į internete plintantį rasistinės ir ksenofobinės neapykantos kurstymą, Europos Komisija ir keturios didžiosios IT bendrovės („Facebook“, „Microsoft“, „Twitter“ ir „YouTube“) 2016 m. gegužės mėn. pristatė Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą.

2016 m. gruodžio 7 d. Komisija pateikė šio Elgesio kodekso įgyvendinimo pirmojo vertinimo rezultatus. 2017 m. birželio 1 d. ir 2018 m. sausio 19 d. paskelbti antrojo ir trečiojo vertinimo rezultatai parodė nuolat daromą pažangą.

2017 m. rugsėjo 28 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame platformoms pateikė gairių dėl pranešimo ir veiksmų procedūrų, taikytinų neteisėtam turiniui internete. Šiame dokumente pabrėžta, kad labai svarbu kovoti su neteisėtu neapykantos kurstymu internete ir toliau įgyvendinti Elgesio kodeksą.

2018 m. kovo 1 d. paskelbta Komisijos rekomendacija dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių. Ją sudaro dvi dalys: bendroji dalis dėl priemonių, taikytinų visiems neteisėto turinio tipams, ir specialioji dalis, kurioje aptariami konkretūs su teroristiniu turiniu susiję veiksmai, kurių turėtų imtis platformos. Kalbant apie taisykles, taikomas visų tipų nelegaliam turiniui, rekomendacijoje nustatytos aiškesnės pranešimų ir veiksmų procedūros, veiksmingesnės priemonės ir aktyvios technologijos, geresnės pagrindinių teisių apsaugos priemonės, ypatingas dėmesys mažoms įmonėms ir glaudesnis bendradarbiavimas su valdžios institucijomis.

Daugiau informacijos

Ketvirtasis Elgesio kodekso vertinimas. Informacijos suvestinė su svarbiausiais duomenimis

Informacijos suvestinė. Elgesio kodeksas padeda kovoti su neapykantą kurstančiu turiniu internete

Ketvirtasis Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodekso vertinimas. Klausimai ir atsakymai