„IGLYO“ metinėje konferencijoje – jaunimo LGBTI organizacijų bendradarbiavimas

2016 m. rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovė dalyvavo metinėje tarptautinės LGBTI asociacijos „IGLYO“ konferencijoje Maltoje. Galimybė dalyvauti šiame renginyje Europos jaunimo LGBTI organizacijų atstovams suteikė unikalią progą stiprinti bendradarbiavimą ir kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi LGBTI žmogaus teisių srityje, prisidėti prie „IGLYO“ ateities vizijos formavimo bei geriau pažinti unikaliąja Maltą.

2016 m. rugsėjo 30 dieną prasidėjusios „IGLYO“ konferencijos dalyvius sveikino Maltos socialinio dialogo, vartotojų teisių ir piliečių laisvių ministrė Helena Dalli, atskleidusi, kaip per tokį trumpą laiką Malta pasiekė įkvepiančių pokyčių LGBTI žmogaus teisių srityje. Tos pačios dienos vakare konferencijos dalyviai buvo pakviesti į oficialų priėmimą Maltos Respublikos prezidentūroje, kur organizacijų atstovus sveikino Maltos laikinoji prezidentė Dolores Cristina.

„IGLYO“ metinės konferencijos metu organizacijų atstovai turėjo galimybę dalyvauti dirbtuvėse medijų, „IGLYO“ švietimo indekso, Rytų Europos LGBTI žmogaus teisių problemų, LGBTI seksualinių paslaugų teikėjų patiriamų iššūkių, meno, jogos ir improvizacijos temomis. Asociaciją LGL atstovavusi komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė kartu su kitais dirbtuvių medijų tema dalyviais įsiamžino spontaniškoje tiesioginėje transliacijoje „IGLYO“ paskyroje socialiniame tinklapyje „Facebook“, kurios metu organizacijų atstovai sveikino „IGLYO“ paskyros gerbėjus.

Asociacijos LGL atstovė „IGLYO“ vadovui Euanui Plattui įteikė „Baltic Pride“ 2016 nuotraukų albumą. Prisiminti festivalio akimirkas jaunieji Europos LGBTI aktyvistai galėjo visos konferencijos metu, o vėliau jis papuošė „IGLYO“ biurą Briuselyje. Įsigyti „Baltic Pride“ 2016 nuotraukų albumą galima LGL internetinėje parduotuvėje.

„IGLYO“ metinės konferencijos metu taip pat buvo patvirtinta 2015 metų „IGLYO“ veiklos ir finansinė ataskaita bei 2017 metų veiklos planas ir biudžetas. „IGLYO“ priklausančių organizacijų atstovai taip pat priėmė sprendimą 2018 metais metinę „IGLYO“ konferenciją, padedant organizacijai „LGBT Youth Scotland“, organizuoti Škotijoje. Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę asmeniškai susipažinti su kandidatais į „IGLYO“ Valdybos narius bei užduoti jiems rūpimus klausimus.

Atsižvelgiant į „IGLYO“ Valdybos narių rekomendaciją, konferencijos metu nutarta išrinkti 3 naujus „IGLYO“ Valdybos narius (t. y. organizacijos Valdybą šiuo metu sudaro 6 Valdybos nariai). Apsvarsčius 6 kandidatų kandidatūras dvejų metų laikotarpiui buvo išrinkti 3 nauji „IGLYO“ Valdybos nariai: Hakanas Ozkanas „KAOSGL“ (Turkija), Sabine Tropa „OpenCentre“ (Latvija) ir Julia Kata „TransFuzja“ (Lenkija).

„Džiaugiuosi, kad IGLYO metinė konferencija suteikė galimybę atkreipti dėmesį į Rytų Europos valstybėse egzistuojančias LGBTI žmogaus teisių problemas. Tikimės, kad naujai išrinkti asociacijos Valdybos nariai savo asmeniniu indėliu prisidės prie efektyvaus šių problemų sprendimo,“ – tikino LGL komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė.