Europos verslo nuomonės tyrimo grupė: konsultacijos dėl nediskriminavimo darbo vietose rezultatai

Čia pateikiami konsultacijos su Europos įmonėmis dėl darbuotojų įvairovės ir nediskriminavimo darbo vietose rezultatai. Konsultacija buvo vykdoma 2005 metų birželio – liepos mėnesiais.
Gauti 798 atsakymai.
Kurioms iš diskriminavimo priežasčių skirtos jūsų įvairovės politikos?
Lyties
42.3%
Amžiaus
39.1%
Tautybės
32.6%
Negalios
31.1%
Rasinės ar etninės kilmės
30.4%
Religijos ar įsitikinimų
25.3%
Kalbos
19.2%
Lytinės orientacijos
18.7%
Kitos
5%
Ar jūsų kompanija užsibrėžia kokius nors įvairovės tikslus įdarbinant ir paaukštinant darbuotojus iš mažai atstovaujamų grupių?
Ne
56.5%
Taip
11.3%
Nurodykite šias tikslines grupes:
Lytis
6.2%
Amžius
4.7%
Negalia
3.5%
Rasinė ar etninė kilmė
3.0%
Tautybė
2.7%
Kalba
1.9%
Religija ar įsitikinimai
1.5%
Lytinė orientacija
0.6%
Kita
0.2 %