Europos Teisingumo Teismas: prašantieji prieglobsčio neturi įrodinėti savo lytinės orientacijos

Gruodžio 2 dieną Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, jog valstybės narės negali reikalauti, kad prašantieji prieglobsčio atliktų testus ar kitaip faktiškai įrodytų savo lytinę orientaciją. Teismo nutartis priimta po to, kai trims persekiojimą dėl lytinės orientacijos patyrusiems vyrams iš Ugandos ir neįvardytos šalies, nebuvo suteiktas prieglobstis Nyderlanduose dėl šalies teismo sprendimo, kad pastarieji jos neįrodė.

Europos Teisingumo Teismas pabrėžė, jog reikalavimas nustatyti pabėgėlio lytinę orientaciją nesuderinamas su Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatomis dėl pagarbos asmens ir jo artimųjų teisei į privatumą. Todėl Nyderlandų teismo reikalavimas pateikti įrodymus pažeidė prieglobsčio siekiančiųjų žmogiškąjį orumą.

Atsakingos valdžios institucijos turi teisę apklausti prašantįjį prieglobsčio, tačiau klausimai negali būti susiję su asmens lytiniu gyvenimu. „Su pareiškėjo lytiniu gyvenimu susiję klausimai prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijai ir pažeidžia asmens teisę į privatų ir šeimyninį gyvenimą“, – rašoma Europos Teisingumo Teismo nutartyje.

2013 metų lapkričio 7 dieną Europos Teisingumo Teismas priėmė nutarimą, kad asmenys, kurie savo šalyje rizikuoja būti įkalinti dėl savo lytinės orientacijos, turi teisę prašyti prieglobsčio bet kurioje ES šalyje.