Europos Sąjungos Taryba patvirtino išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės

Š. m. birželio 16 dieną Europos Sąjungos Taryba patvirtino išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės. Tai – pirmas kartas, kai Taryba priima dokumentą LGBTI asmenų lygybės klausimais.

Ankstesniam Europos Sąjungos Tarybos bandymui patvirtinti išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės 2015 metų gruodžio mėnesį pasipriešino Vengrija.

Europos Sąjungos Tarybos patvirtintomis išvadomis Europos Komisija raginama imtis Komisijos veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti įtvirtintų priemonių. Taryba taip pat ragina Komisiją kasmet pristatyti pažangą įgyvendinant veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti išskirtas priemones.

Vis dėlto Europos Sąjungos Tarybos patvirtintame dokumente teigiama, kad įgyvendindama veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti nurodytas priemones Europos Komisija privalo „visapusiškai gerbti valstybių narių nacionalinį identitetą ir konstitucines tradicijas“. Panašūs argumentai paprastai pasitelkiami siekiant sustabdyti pažangą LGBTI žmogaus teisių apsaugos srityje.

„Sveikinu Europos Sąjungos Tarybą išreiškus paramą Europos Komisijos veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti įtvirtintoms priemonės. Tačiau nuorodos į valstybių narių nacionalinį identitetą ir konstitucines tradicijas Tarybos patvirtintame dokumente skatina LGBTI asmenų diskriminaciją. LGBTI asmenų teisės yra žmogaus teisės ir šių teisių pažeidimo negalima pateisinti pagarba tradicijoms ar nacionalinei tapatybei. Raginu Tarybą išreikšti besąlygišką paramą pagrindinėms LGBTI asmenų teisėms“, – komentavo Europos Parlamento Pirmininko pavaduotoja ir Europos Parlamento LGBTI grupės vadovė Ulrike Lunacek.

„Nuorodomis į nacionalinį identitetą ir konstitucines tradicijas siekiama pateisinti tam tikrose valstybėse narėse vyraujančią homofobiją ir diskriminaciją. Be to, Taryba neatsižvelgė į translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugą įvirtinančius įstatymus ir neišreiškė paramos horizontaliajai lygių galimybių direktyvai, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas“, – pabrėžė Nyderlandų europarlamentarė ir Europos Parlamento LGBTI grupės Pirmininko pavaduotoja Sophie In’t Veld.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Europos Sąjungos Tarybos paramą LGBT* žmogaus teisėms patvirtinant išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės ir tikisi, jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo pobūdžio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.