URM išreiškė paramą „Baltic Pride 2016“ eitynėms

Vilniuje 2016 m. birželio 18 d. vyko eitynės „Baltic Pride 2016“. Ta proga LR Užsienio reikalų ministerija išreiškė paramą pastangoms didinti visuomenės informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų bendruomenės trijose Baltijos šalyse.

„Dar kartą patvirtiname, kad visi žmonės gimsta lygūs savo orumu, kaip skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Žmogaus teisės yra universalios ir galioja visiems, nepaisant seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties išraiškos.

Pagarba šioms pamatinėms vertybėms, kuriomis grindžiamos Europos Tarybos ir Europos Sąjungos vertybinės bendruomenės, įpareigoja valdžios atstovus ginti visus piliečius nuo smurto ir diskriminacijos, užtikrinti jiems lygias galimybes. Siekdami šio tikslo, turime toliau dirbti kartu ir kurti toleranciją ir pripažinimą skatinančią aplinką.

Gerbiame svarbų darbą, kurį atlieka LGBTI bendruomenių Baltijos šalyse nariai, taip pat valstybės institucijų atstovai ir kiti asmenys, siekiantys užtikrinti žmogaus teises LGBTI asmenims ir panaikinti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu.

LGBTI teisės – žmogaus teisės, kurias kiekvienas privalo remti ir gerbti,“ – rašoma Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Deklaraciją pasirašė Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ambasados ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius birželio 17 dieną taip pat susitiko su Švedijos kultūros ir demokratijos ministre Alice Bah Kuhnke, į Vilnių atvykusia dalyvauti su žmogaus teisėmis susijusiuose renginiuose bei išreikšti paramą birželio 18 dieną vykusioms eitynėms „Už lygybę“.

L. Linkevičius pasidžiaugė puikiais ir intensyviais dvišaliais santykiais su Švedijos Karalyste, pabrėždamas, kad bendradarbiavimas su Švedija bei kitomis Šiaurės ir Baltijos šalimis – vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų. Ministrė taip pat pažymėjo, kad Lietuva yra viena iš svarbiausių Švedijos partnerių ir pasiūlė toliau plėtoti bendradarbiavimą tarp abiejų šalių pilietinių visuomenių.

Pasak Lietuvos ministro, turime tvirčiau pademonstruoti savo principinį įsitikinimą, kad visi žmonės yra laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis, ir parodyti ryžtą kovoti su diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimais.

L. Linkevičius, kalbėdamas apie birželio 18 dieną Vilniuje vyksiančias eitynes „Už lygybę“, pabrėžė tvirtą šalies įsipareigojimą užtikrinti teisę į taikių susirinkimų laisvę, kuri yra veikiančios demokratinės visuomenės branduolys ir yra glaudžiai susijusi su kitais pamatiniais demokratijos ir pliuralizmo principais, įskaitant saviraiškos ir žodžio laisvę.