Europos Parlamente – debatai apie homoseksualių žmonių diskriminavimą Lietuvoje

Sausio 18 d. vakarinių diskusijų Europos Parlamente (EP) metu bus aptariamos laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimo bei diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje problemos.

Europos Komisijos atstovai turės atsakyti žodžiu į Liberalų ir demokratų aljanso už Europą,  Žaliųjų bei Europos vieningųjų kairiųjų frakcijų klausimus apie  padažnėjusius lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų (LGBT) teisių varžymus Lietuvoje.
2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos parlamentas balsavo dėl to, kad toliau būtų svarstomas Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimas, pagal kurį norima numatyti baudą už „homoseksualinių santykių propagavimą“, ir siekiama įgyvendinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, kuris buvo priimtas 2009 m. liepos 14 d. (nepaisant to, kad šis įstatymas buvo du kartus vetuotas Lietuvos prezidentų, kritikuotas Europos Parlamento ir pasmerktas žmogaus teises ginančių NVO ir LGBT organizacijų) ir pagal kurį draudžiama skleisti informaciją, kuria „skatinami lytiniai santykiai arba kitokia negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta santuokos sudarymo bei šeimos kūrimo samprata“. Šiuo pakeitimu būtų rimtai apribota žodžio ir saviraiškos laisvė, pvz., galimybė viešai pritarti kampanijoms dėl lygybės ar LGBT teisių arba kampanijoms, nukreiptoms prieš diskriminaciją dėl lyties arba seksualinės orientacijos, šios nuostatos skirtos taikyti viešose vietose, įskaitant žiniasklaidos priemones, ir gali būti taikomos siekiant užkirsti kelią LGBT eitynėms.
Be to, neaiški padėtis dėl įstatymo, kuriuo draudžiamas seksualinės orientacijos demonstravimas arba propagavimas reklamoje, kadangi Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad ši nuostata yra klaidinga ir kad ji bus ištaisyta. Europos Komisijos narė nurodė, kad ji atidžiai stebėjo situaciją Lietuvoje, susijusią su nepilnamečių apsaugos įstatymu, ir kad ji ir toliau budriai stebės galimus bandymus pasinaudoti tokiais įstatymais siekiant diskriminuoti LGBT atstovus. Savo neseniai atsiųstame laiške ALDE frakcijai priklausantiems Parlamento nariams Komisijos narė patvirtino, kad Komisija griežtai nepritaria bet kokios formos homofobijai, kuri nesuderinama su vertybėmis, kuriomis grindžiama ES, ir kad jos skyrius išnagrinės įstatymo projekto tekstą ir nuspręs, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis.
Vienuolika EP narių, tarp kurių – Leonidas Donskis bei „Baltic pride“ eitynėse Vilniuje  dalyvavusios Ulrike Lunacek ir Sophia in ‘t Veld – klausia Europos Komisijos, ar Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo projektas, jei jis bus patvirtintas, ir įstatymas dėl reklamos suderinami su Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje išvardytomis vertybėmis ir Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintomis pagrindinėmis laisvėmis, t. y. saviraiškos, informacijos ir susirinkimų laisve bei diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos draudimu? Kokių veiksmų imsis Komisija siekdama pranešti Lietuvos valdžios institucijoms savo susirūpinimą? Ar Komisija pradės pažeidimo procedūrą, jei minėtasis pakeitimas bus patvirtintas? Ar Komisija pateiks Europos kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Europos Sąjungoje strategiją (gaires), siekdama užtikrinti, kad būtų apsaugotos pagrindinės laisvės, kad jų būtų laikomasi ir jos būtų skatinamos?