Europos Parlamentas ragina valstybes nares JT ŽTT išreikšti paramą LGBT* žmogaus teisėms

Š. m. sausio 21 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES prioritetų 2016 m. JT ŽTT sesijose, kuria išreiškia susirūpinimą dėl „diskriminuojančių įstatymų, praktikų ir smurtinių veiksmų prieš individus seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais“. Europos Parlamento priimta rezoliucija Europos Sąjungos valstybės narės raginamos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje išreikšti paramą LGBT* asmenų teisėms.

Priimta rezoliucija Europos Parlamentas išreiškia ypatingą susirūpinimą žmogaus teisių gynėjų padėtimi, kurie daugelyje valstybių susiduria su pagrindines žmogaus teises varžančiais įstatymais, pavyzdžiui Rusijoje galiojančiu Užsienio agentų įstatymu.

Rezoliucija dėl ES prioritetų 2016 m. JT ŽTT sesijose europarlamentarai ragina stiprinti paramą LGBT* žmogaus teisių aktyvistams, kurių veikla pilietinėse LGBT* organizacijose apribojama „antipropagandos“ įstatymų. Europos Parlamentas atkreipia dėmesį, jog panašūs įstatymai galioja Rusijoje, Ugandoje, Lietuvoje ir yra svarstomi Kirgizijoje.

„Europos Parlamentas šiandien priėmė itin reikšmingą rezoliuciją, kuria reikalaujama lygybės kiekvienam pasaulyje. Įtvirtindamos pagrindines LGBT* asmenų teises kai kurios šalys pasiekė didelio progreso. Tačiau šį progresą neretai nustelbia minėtų teisių trūkumas kitose valstybėse. Net pačioje Europos Sąjungoje visapusiška LGBT* asmenų lygybė kovoje prieš homofobiją ir transfobiją dar nepasiekta,“ – komentavo Europos Parlamento LGBT* teisių grupės viceprezidentė Tanja Fajon.

„Jungtinės Tautos laikosi įsipareigojimo universalioms ir nedalomoms žmogaus, įskaitant LGBT* asmenis, teisėms. Šiandien 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių išrinkti atstovai prisidėjo prie šio įsipareigojimo, ragindami siekti visapusiškos lygybės ir pasisakydami prieš LGBT* asmenų patiriamą smurtą ir diskriminaciją visame pasaulyje,“ – pabrėžė Europos Parlamento LGBT* teisių grupės viceprezidentas Fabio Massimo Castaldo.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina tvirtą Europos Parlamento poziciją priimant rezoliuciją dėl ES prioritetų 2016 m. JT ŽTT sesijose ir tikisi, jog ryžtinga Europos Parlamento pozicija paskatins Europos Sąjungos valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, imtis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant pagerinti LGBT* žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.