Europos Parlamentas homofobiškus neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą ES siekia paskelbti neteisėtais

Šiandien Europos Parlamentas priėmė neprivalomojo pobūdžio rezoliuciją dėl kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimo. Šia rezoliucija Europos Komisija yra kviečiama pridėti homofiją ir transfobiją prie ES sankcionuotos neapykantos kalbos ir smurto pagrindų sąrašo.

Po to, kai 2008 m. buvo priimtas pamatinis sprendimas, Europos Sąjunga nustato specialias, didesnes bausmes už rasistinę ir ksenofobinę neapykantos kalbą ir nusikaltimus. Šiuo metu tokios priemonės įgyvendinamos visose 27 valstybėse narėse ir Kroatijoje, kuri ruošiasi prisijungti prie ES šių metų liepos 1 d.

Šiandien Europos Parlamentas pakartojo savo ankstesnius kvietimus įtraukti homofobiją ir transfobiją į pagrindų sąrašą, kurį apims nauja 2008 pamatinio sprendimo, kuris bus peržiūrimas šiais metais, versija.

Šiandieninės rezoliucijos autoriais buvo išskirtinai visos pagrindinės frakcijos, kurios sutarė, jog „antisemitinės, religinės netolerancijos, prieš romus nukreiptos, homofobiškos ir transfobiškos apraiškos ir veiklos“ turėtų būti baudžiamos pagal ES teisę, tai yra tai, ko Parlamentas jau prašė anksčiau.

Galutinis tekstas taip pat kviečia Tarybą neblokuoti nediskriminavimo direktyvos, kurią paskutinius penkerius metus blokavo Vokietija ir kitos konservatyvios valstybės narės.

Europos Parlamento mišriosios LGBT grupės viceprezidentas Raül Romeva i Rueda pakomentavo: „Lesbietės, gėjai, biseksualai ir translyčiai asmenys Europos Sąjungoje susiduria su tokio paties tipo grėsmėmis, smurtu ir nusikaltimais. Rasistiniai ir ksenofobiniai nusikaltimai nusipelno specialios bausmės, kaip ir homofobiniai ir transfobiniai – jie nukreipti labiau prieš visą grupę nei individus.“

Europos Parlamento mišriosios LGBT grupės viceprezidentė Sophie in ‘t Veld MEP papildė: „Kartu su Komisija mes laukiame didžiausios kada nors atliktos apklausos apie LGBT gyvenimą ES ir Kroatijoje rezultatų. Kai tik šie rezultatai bus paskelbti, nuo Viviane Reding priklausys jų pavertimas efektyviu pokyčiu ES politikoje.“

„Aš tikiuosi, kad apklausoje dalyvavę 93,000 respondentų pabrėžė tai, kiek neapykantos, kai kuriose šalyse paskatintos politinių ir religinių lyderių, jie patiria.“

Pagrindinių teisių agentūra paskelbs savo LGBT apklausos rezultatus gegužės 17 d. per Tarptautinę dieną prieš homofobiją ir transfobiją.

Šaltinis: Europos Parlamento mišriosios LGBT grupės spaudos pranešimas, prieiga internete (anglų k.).