LGL Valdybos pirmininkas dalyvaus Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) konferencijoje Lenkijos Seime, skirtoje LGBT* asmenų teisei į saviraiškos laisvę

Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teisė į saviraiškos laisvę, apimanti ir efektyvų naudojimąsi teise į taikius susirinkimus, taps pagrindine parlamentinės konferencijos Varšuvoje š.m. kovo 19 d. tema. Konferenciją organizuoja Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) Lygybės ir kovos su diskriminacija komitetas, bendradarbiaudamas su žemutiniais Lenkijos Parlamento rūmais, t.y. Seimu.

Ekspertai konferencijos dalyvius supažindins su naujausia informacija apie bandymus įvairiose Europos šalyse priimti kontraversiškus įstatymus, kuriais siekiama uždrausti taip vadinamą „homoseksualumo propagandą“, bei su naujausiais tyrimo duomenimis apie neapykantos kurstymą, su Europos Tarybos standartais šioje srityje bei prevencinėmis priemonėmis Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Eitynių „Už lygybę“ organizatoriai iš Sankt Peterburgo (Rusija) ir Belgrado (Serbija) dalinsis savo patirtimis apie teisės į taikius susirinkimus ribojimo atvejus.

Konferenciją atidarys Lenkijos Seimo pirmininkės pavaduotoja Wanda Nowicka. Kiti konferencijos dalyviai:

Agnieszka Kozlowska-Rajewicz, Valstybės sekretorė, Lenkijos Vyriausybės specialioji įgaliotinė lygių galimybių klausimais
Brigitta Ohlsson, Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė
Nicolas Bratzas, buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) prezidentas
Robertas Biedronas, Lenkijos delegacijos Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Lenkijos Seimo Teisingumo ir žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas
Calliope Spanou, Graikijos lygių galimybių kontrolierė
Tina Acketoft, Parlamentinės Asamblėjos Lygybės ir kovos su diskriminacija komiteto pirmininkė.

Dieną prieš konferenciją Lygybės ir kovos su diskriminacija komitetas paskelbs memorandumą „Dėl kovos su diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais“.

Konferencijos dalyvaus ir Lietuvos gėjų lygos (LGL) Valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko.

Konferencijos programą galite rasti čia.

Konferencijos dalyvių biografijas galite rasti čia.