ES nediskriminavimo direktyva: atėjo laikas veikti!

2008 metų liepos mėnesį Europos Taryba pateikė pasiūlymą Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas. Dėl politinės valios trūkumo kai kuriose ES šalyse narėse praėjus septyneriems metams nediskriminavimo direktyva išlieka nepriimta.

Europos Tarybos siūloma horizontalioji lygių galimybių direktyva suteiktų teisinės gynybos priemonių asmenims, nukentėjusiems nuo diskriminacijos būtent tose srityse, kuriose šiuo metu ES teisėje įtvirtintas diskriminacijos draudimas negalioja. Šios nediskriminavimo direktyvos priėmimas padėtų įveikti diskriminaciją, su kuria daugybė Europos Sąjungos piliečių susiduria daugelyje gyvenimo sričių:

  • Diskriminacija bei patyčiomis mokykloje, kurios lemia stigmatizaciją ir išaugusią savižudybės riziką.
  • Tos pačios lyties asmenų porų teisių pažeidimu, kai aprobojama teisė lankyti partnerį ligoninėje ar atsisakoma suteikti vienvietį viešbučio kambarį.
  • Asmenims su negalia nepritaikytomis viešosiomis erdvėmis, nepasiekiamomis prekėmis ir paslaugomis.
  • Amžiaus apribojimu siekiant gauti finansines paslaugas, kai nustatomas oficialaus pensinio amžiaus apribojimas.

Pagrindinės žmogaus teisės – nedalomos, universalios ir neprivilegijuotos, todėl horizontaliosios lygių galimybių direktyvos priėmimas negali tapti derybų objektu. Visi nusipelnėme lygybės ir ši nediskriminavimo direktyva suteiktų teisinių priemonių siekiant nediskriminavimo bei lygių galimybių įtvirtinimo Europiniu lygmeniu. Todėl Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės raginamos parodyti politinę lyderystę siekiant lygybės ir nebeatidėlioti direktyvos priėmimo.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL tikisi, jog Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, imsis efektyvesnių ir nuoseklesnių priemonių siekiant priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas.