Danijoje įsigalioja pažangiausias lyties pakeitimo įstatymas Europoje

Šią savaitę Danijos parlamentas priėmė įstatymo projektą, leidžiantį transseksualiems asmenims pakeisti asmens tapatybės dokumentus remiantis vien tik laisvu asmens apsisprendimu. Tokiu būdu panaikinamas priverstinis transseksualių asmenų „gydymas“. Įstatymas numato viso labo du apribojimus – lytį savo asmens tapatybės dokumentuose norintis pakeisti asmuo turi būti sulaukęs pilnametystės, o nuo pirminio prašymo pateikimo dienos turi praeiti mažiausiai šeši mėnesiai. Tai vienintelis lyties pakeitimo įstatymas Europoje, pilnai atitinkantis tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus. Iki šiol toks teisinis reguliavimas galiojo tik Argentinoje.

Progresyvų įstatymo projektą pateikė Danijos Vyriausybė, siekdama supaprastinti asmens tapatybės dokumentų keitimo procedūrą transseksualiems asmenims. Šiuo įstatymų siekiama palengvinti procesą, kurio metu įrašai asmens tapatybės dokumentuose suderinami su socialine transseksualių asmenų lytimi.  Rugsėjo mėnesį įsigaliosiantis įstatymo projektas šiuo metu yra pažangiausias tokio pobūdžio teisinis reguliavimas Europoje, užtikrinantis pilną transseksualių asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsaugą. Priešingai nei dauguma Europos valstybių, Danija nuo šiol nereikalaus psichiatrinės transseksualumo diagnozės iš lytį asmens tapatybės dokumentuose norinčių pakeisti asmenų. Tokiu būdu yra pripažįstama, jog transseksualūs asmenys gali savarankiškai apsispręsti dėl savo lytinės tapatybės, o tokios galimybės suteikimas yra pilnai suderinamas su žmogaus orumo apsaugai keliamais reikalavimais. Iš esmės tai reiškia, jog Danijoje transseksualūs asmenys nuo šiol nebus stigmatizuojami kaip esą „psichiškai nesveiki“.

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL sveikiną tokį Danijos parlamento sprendimą. Asociacijos LGL vadovo Vladimiro Simonko teigimu, toks nacionalinio Danijos parlamento žingsnis yra istorinė pergalė transseksualių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje Europoje. „Įvairūs neproporcingi reikalavimai, keliami asmens tapatybės dokumentus norintiems pasikeisti transseksualiems asmenims, dažniausiai yra nepamatuotų baimių ir įvairių fobijų rezultatas. Tikrosios asmens lyties neatitinkančius dokumentus turintys transseksualūs asmenys kasdieniniame gyvenime susiduria su daugybe praktinių problemų. Džiugu, kad kai kurios Vyriausybės imasi spręsti šias problemas,“ – teigia Vladimiras Simonko.

Tuo tarpu asociacijos LGL ekspertas Tomas Vytautas Raskevičius pastebi, kad žmogaus teisių pergalės kaimyninėse Skandinavijos šalyse primena apie Lietuvos teisinėje sistemoje egzistuojančius skaudulius. „Šiuo metu teisinis lyties pakeitimo fakto pripažinimas Lietuvoje yra visiškai priklausomas nuo pilno transseksualių asmenų gydymo, įskaitant ir chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Tuo tarpu galimybės atlikti šią medicininę procedūrą Lietuvoje nėra, nes Lyties pakeitimo įstatymas išlieka nepriimtas jau daugiau nei 10 metų. Iš esmės tai reiškia, kad Lietuva savo transseksualiems piliečiams kelia neįmanomus išpildyti reikalavimus“ , teigia Tomas V. Raskevičius.

Asociacija LGL primena, jog 2007 metais Lietuva Europos Žmogaus Teisių Teisme pralaimėjo bylą L. prieš Lietuvą. Strasbūro teismas konstatavo, kad nepriimtas Lyties pakeitimo įstatymas pažeidžia transseksualių asmeų teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Praėjus septyneriems metams po šio sprendimo įsigaliojimo, toks įstatymas vis dar išlieka nepriimtas, o galimybė atlikti medicininį lyties keitimą neegzistuoja. Dėl susiklosčiusios situacijos nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija jau kreipėsi į Europos Tarybos Ministrų komitetą ir Socialinių reikalų komitetą, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą, Kultūrinių, ekonominių ir socialinių teisių komitetą bei Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą.

Daugiau skaitykite lgbt-ep.eu