Atvirumas, pagarba įvairovei ir lygybei – neatsiejama „Swedbank“ veiklos dalis

„Swedbank“ Lietuvoje jau ne vienerius metus vykdo ir prisideda prie įvairių lygybę ir įvairovę skatinančių iniciatyvų. Ne išimtis ir šiemet Vilniuje vykęs LGBT bendruomenės festivalis „Baltic Pride“. „Swedbank“ Karjeros centro vadovė ir Lietuvos Įvairovės chartijos valdybos narė Simona Lėverienė sako, kad įvairovę skatinančiose organizacijose atspindimas visapusiškesnis visuomenės modelis, o tai padeda geriau pažinti klientus ir jų poreikius.

Kodėl „Swedbank“ svarbu remti „Baltic Pride“? Kas paskatino palaikyti LGBT bendruomenę?

„Swedbank“ savo veikloje vadovaujasi lygybės, įvairovės ir pagarbos žmogaus teisėms principais. Todėl remiame ne vieną iniciatyvą, kuri atkreipia dėmesį į žmogaus teisių klausimus. Palaikymas ir pagarba vienas kitam tiek mūsų klientams, tiek ir darbuotojams yra svarbu. Tik atvira, visų teises pripažįstanti, matanti ir skirtybes gerbianti organizacija kuria savo kolegų, partnerių ir klientų pasitikėjimą. Tai neatsiejama „Swedbank“ kasdienės veiklos dalis.

Kokias kitas išorines ar vidines iniciatyvas vykdote siekiant palaikyti LGBT asmenų lygiateisiškumą?

Esame Lietuvos įvairovės chartijos ambasadoriai ir viena pirmųjų įmonių, viešai išreiškusių paramą „Baltic Pride“ renginiams. Taip pat esame Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos partneriai ir pagrindiniai Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų rėmėjai. Palaikome ir rėmėme „Visos šeimos svarbios“ iniciatyvą, kurią organizavo Mamos už LGBTQ+ vaikus organizacija.

Pernai tapome pagrindiniais didžiausio Baltijos šalyse žmogaus teisių dokumentinio kino festivalio „Nepatogus Kinas“ rėmėjai. Žiūrovams pasiūlėme „Swedbank” tvarių filmų programą „Po tvarų žingsnį visų labui” bei kitas aktyvacijas.

Organizacijos viduje turime „Tvarių penktadienių“ renginių ciklą, kuriuo metu kalbame su ekspertais ir darbuotojais įvairiomis temomis, įskaitant lygybės bei įvairovės. Tikime, kad pokytis prasideda nuo mūsų pačių nuostatų keitimo. Ypatingą dėmesį skiriame visų grandžių vadovų mokymams.

Džiaugiamės, kad mūsų veikla yra vertinama: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba suteikė „Swedbank“ Lietuvoje aukščiausią įvertinimą lygių galimybių srityje – trejus „Lygių galimybių sparnus“. Tai rinkos standartas, kuriuo žymimos organizacijos, savo veikloje sėkmingai diegiančios lygių galimybių pricipus. „Swedbank“ aukščiausią įvertinimą gavo už aktyvų darbą organizacijos viduje ir už tai, kad skleidžia lyčių lygybės ir lygių galimybių idėjas visuomenėje bei savo pavyzdžiu skatina kitas organizacijas imtis aktyvesnių žingsnių šioje srityje.

Kokie yra pagrindiniai jūsų prioritetiniai tikslai lygių galimybių srityje?

Savo veikloje nuosekliai įgyvendiname Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Esame apsibrėžę, kuriose srityse galime daryti didžiausią poveikį ir prie kurių galime prisidėti labiausiai. Vienos iš jų yra lyčių lygybė, įvairovė ir įtrauktis. Esame išsikėlę pagrindinius įmonės tikslus lygių galimybių srityje, tokius kaip lyčių balanso vadovų tarpe išlaikymas, darbo užmokesčio atotrūkio tarp lyčių mažinimas, nediskriminavimo principų laikymosi užtikrinimas, darbuotojų įvairovės skatinimas, įvairovės ir įtraukties projektų įgyvendinimas, apimantys tiek lyčių lygybės, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios ir kitas sritis.

Manome, kad įvairovę skatinančiose organizacijose atspindimas visapusiškesnis visuomenės modelis, o tai padeda geriau pažinti klientus ir jų poreikius. „Swedbank“ pagrindinis siekis ir tikslas yra, kad kiekvienas dirbantis organizacijoje, jaustųsi saugus ir gerbiamas būdamas savimi.

Kokias priemones diegiate siekiant paskatinti įvairovę, įtrauktį ir lygybę darbovietėje?

Siekiame būti geruoju pavyzdžiu rinkoje, kurdami tvarius santykius su klientais, etiškai plėtodami verslą ir atsakingai dirbdami su svarbiais socialiniais iššūkiais, tokiais kaip lyčių lygybė, įvairovė ir įtrauktis.

Savo bendruomenėje didelį dėmesį skiriame edukacijai įvairovės ir lyčių lygybės temomis, nes tai progresyvios ir augančios visuomenės pagrindas. Esame pasitvirtinę ir aktyviai vykdome įvairovės ir įtraukios darbo aplinkos politiką, vertiname savo darbuotojų įvairovę, kryptingai dirbame ties lyčių balanso vadovų tarpe išlaikymu, darbo užmokesčio atotrūkio tarp lyčių panaikinimu, nediskriminavimo principų laikymusi. Darbuotojų atrankos procese siekiame užtikrinti objektyvumą ir lygias galimybes. Darbo skelbimuose pabrėžiame, kad visi kandidatai yra laukiami nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, turimos negalios ar įsitikinimų.

„Swedbank“ vadovai ir darbuotojai kviečiami į mokymus, seminarus, renginius ir kitas socialines ar palaikančias iniciatyvas, siekiančias kalbėtis lygių galimybių ir įvairovės klausimais. Naujus vadovus organizacijoje kviečiame į lyčių lygybės ir įvairovės mokymus. Siekdami kurti įtraukią darbinę aplinką ir kultūrą, kartu su savo partneriais organizavome mokymus, banke dirbantiems vadovams, kurių metu vadovai buvo supažindinami su darbo vietos pritaikymu bei įdarbinimo galimybėmis negalią turintiems žmonėms.

Naujas postūmis įvyko kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įgyvendinant projektą, kurio pagrindinis tikslas buvo užtikrinti dar geresnes asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo galimybes visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties, šeiminės padėties, amžiaus, atliekamo darbo pobūdžio ir kt.

Simona Swedbank0922

Su kokiais iššūkiais susidūrėte taikydami įvairovės ir įtraukties politiką? Ką iš jų išmokote? Kokiais pasiekimais labiausiai didžiuojatės?

Vykdant įvairius socialinius projektus kartais tenka intensyviau argumentuoti, kodėl mes tai darome, tačiau kasmet tų argumentų prireikia vis mažiau ir rečiau. Gerieji pavyzdžiai, jau įvykę projektai bei jų rezultatai kalba patys už save. Plečiasi ir mūsų partnerių ratas, jie jaučia tas vertes kurias bendradarbiavimas atneša. Buvimas kartu ir nuolatinis darbas vardan bendrų tikslų padeda juos pasiekti greičiau bei tvariau.

Mes išsikėlėme tikslą panaikinti nepagrįstą atlygio skirtumą tarp tas pačias pareigas užimančių darbuotojų. Skirtumą sumažinome iki 1 proc., o pastaraisiais metais skirtumas tapo mažesnis nei 1 proc. Todėl labai džiaugiamės, kad „Swedbank“ Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje gavo „Fair Pay“ apdovanojimą didelių įmonių kategorijoje. Tai reiškia, kad mokame lygų darbo užmokestį lyties atžvilgiu ne tik pagal savo skaičiavimo metodiką, bet ir pagal „Baltic Salary survey“ atlygio tyrimą.

Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo mūsų kasdienio darbo dalimi. Tačiau vertinant ir sprendžiant atlyginimų skirtumus, labai svarbu, kad esame nuoseklūs ir neatsitraukiame nuo savo pozicijos, laikomės principinių nuostatų ir procesų, paliekant vietos dialogui.

Projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“ finansuoja Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė.

Projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“ finansuoja Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė.

Straipsnis parengtas įgyvendinant Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės finansuojamą projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“.