„Western Union“ Lietuvoje: „Baltic Pride“ leidžia prisidėti prie įtraukesnės visuomenės kūrimo

Tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų bendrovė „Western Union“ jau ne vienerius metus remia ir dalyvauja LGBTQ+ bendruomenės festivalyje „Baltic Pride“. „Western Union“ vadovas Lietuvoje Sergėj Sidorov sako besididžiuojantis įmonės kultūra, kuria skatinamas įvairių tautų, kultūrų atstovų bendradarbiavimas.

Adrian Muller, Globalios sankcijų strategijos vadovas ir „Western Union“ Lietuvoje Įvairovės, lygybės ir įtraukties komiteto vadovas, teigia, kad parama LGBTQ+ žmonėms nesibaigia kasmetiniais „Pride“ mėnesio renginiais. „Western Union“ Lietuvoje užtikrina, kad jų politika, taikomos praktikos ir naudos kurtų lygias galimybes LGBTQ+ kolegoms ir jų šeimoms.

Kodėl jums svarbu remti „Baltic Pride“? Kas paskatino palaikyti LGBTQ+  bendruomenę?

Sergėj Sidorov: Jau ne vienerius metus tiek dalyvaujame, tiek remiame „Baltic Pride“. Vienas svarbiausių dalykų mūsų įmonėje yra atsižvelgti į visų darbuotojų interesus bei požiūrį į gyvenimą. Mums kaip įmonei svarbu būti šio proceso dalimi ir suteikti žmonėms laisvę išreikšti save bei būti savimi. „Pride“ renginys, mano nuomone, ir užtikrina žmonėms šią galimybę.

Adrian Muller: „Western Union“ vizija – pasaulinės vienybės kultūra bei lygios kiekvieno žmogaus galimybės. Dalyvavimas „Baltic Pride“ yra vienas iš būdų, kaip galime būti kartu su LGBTQ+ bendruomene ir prisidėti kuriant įtraukesnę visuomenę.

IMGL4353

Adrian Muller, Globalios sankcijų strategijos vadovas ir „Western Union“ Lietuvoje Įvairovės, lygybės ir įtraukties komiteto vadovas

Kokias kitas išorines ar vidines iniciatyvas vykdote siekdami palaikyti LGBTQ+ asmenų lygiateisiškumą?

Sergėj Sidorov: Kasmet organizuojame „Pride month“ renginius savo organizacijos viduje – šie renginiai man labai artimi ir jaukūs. Jau keletą metų renginiai vyko nuotoliniu būdu, o šiemet renginį organizavome gyvai, su ypatingu svečiu – JAV ambasadoriumi Lietuvoje Robert S. Gilchrist. Šio svečio dalyvavimas mums itin svarbus – pasidalindamas savo asmenine istorija, ambasadorius leido artimiau susipažinti su LGBTQ+ bendruomės patiriamais išgyvenimais bei nuolatine kova už lygybę. Mano manymu, tokiomis tikromis istorijomis svarbu dalintis su visais darbuotojais, nepaisant to, ar jie yra LGBTQ+ bendruomenės dalis – kam nors tai gali būti paskatinimas atsiverti ir kitais klausimais.

Adrian Muller: Parama LGBTQ+ žmonėms nesibaigia kasmetiniais vidiniais ir išoriniais „Pride“ mėnesio renginiais.

Kaip įmonė užtikriname, kad mūsų politika, taikoma praktika ir naudos sukurtų lygias LGBTQ+ kolegų ir jų šeimų galimybes. Jau keletą metų JAV esame apdovanoti kaip geriausia darbo vieta LGBTQ+ lygybei pagal žmogaus teisių kampanijos įmonių lygybės indeksą (Human Rights Campaign Corporate Equality Index).

Esame aktyvūs Lietuvos Įvairovės chartijos nariai, mokomės ir dalijamės gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis. Taip pat viešai reiškiame savo paramą LGBTQ+ teisių įtvirtinimui, pavyzdžiui, partnerystės įstatymui.

Be to, su kolegomis dalijamės galimybėmis, kaip jie gali aukoti ir savanoriauti LGBTQ+ organizacijose.

Manome, kad vienas iš pagrindinių aspektų, galinčių padėti skatinti LGBTQ+ žmonių lygybę, yra sąmoningumo didinimas ir švietimas. Kartu su savo vadovais ir kitais komitetais vykdome įvairias švietėjiškas kampanijas apie įtraukią kalbą, įvardžius, buvimą LGBTQ+ bendruomenės sąjungininku ir panašiai.

Kokie yra pagrindiniai jūsų prioritetiniai tikslai lygių galimybių srityje?

Sergėj Sidorov: Tiek globaliu mastu, tiek Lietuvoje, skiriame daug laiko ir dėmesio šiai temai, mūsų organizacija skatina ir palaiko lygių galimybių užtikrinimą visiems žmonėms. Kasmet organizuojame skirtingus renginius bei daug kalbame temomis, susijusiomis su lygybe. Taip pat turime išsikėlę konkrečius tikslus, kaip padidinti lyčių įvairovę vadovaujančiose pozicijose, išlaikyti atlygio lygybę bei siekiame palaikyti etninę darbuotojų įvairovę.

Tikiu, kad įmonė turi kuo daugiau kalbėtis su savo darbuotojais ir oficialiai reikšti nuomonę ne tik šiomis, bet ir kitomis svarbiomis temomis.

IMGL4358

Sergėj Sidorov, tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų bendrovės „Western Union“ vadovas Lietuvoje.

Adrian Muller: Mūsų tikslas – įtraukti darbuotojus į jiems svarbių klausimų aptarimą ir palaikyti įtraukią kultūrą, kurioje darbuotojai gali klestėti ir būti savimi.

Kokių priemonių imatės siekdami skatinti įvairovę, įtrauktį ir lygybę darbo vietoje?

Adrian Muller: „Western Union“ skatina įvairovę, teisingumą ir įtrauktį įvairiais būdais, įskaitant mūsų darbuotojų pritraukimo, mokymo, paaukštinimo ir kompensavimo politiką ir praktiką. Be to, turime sąjungininkystės (allyship), mentorystės ir rėmimo programas, kad toliau plėtotume įtraukimo kultūrą, savo įsipareigojimus ir remtume lygias galimybes. Palaikydami savo įsipareigojimą siekti skaidrumo įvairovės srityje, 2022 metų pradžioje pirmą kartą viešai paskelbėme Lygių užimtumo galimybių (EEO-1) tyrimą.

Su kokiais iššūkiais susidūrėte taikydami įvairovės ir įtraukties politiką? Ką iš jų išmokote? Kokiais pasiekimais labiausiai didžiuojatės?

Sergėj Sidorov: Vienas iš pasiekimų, kuriuo labiausiai didžiuojuosi yra įmonės kultūra, skantinanti įvairių tautų, kultūrų atstovų bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra įrodymas, jog esame lygių galimybių darbdavys – turime skirtingų požiūrių, tautų, sugebėjimų darbuotojų, kurie nėra Lietuvos piliečiai, bet atvykę čia rado sau bendruomenę, aplinką, kurioje gera gyventi. Mūsų požiūris į gyvenimą sutampa, mes priimame ir vienodai vertiname bet kurį žmogų, ir siekiame, kad jam būtų gera ir patogu dirbti mūsų įmonėje.

Kuo daugiau kalbėti apie lygias galimybes ir teises visuomet išlieka pagrindinis iššūkis – nebūna per daug diskusijų ir pokalbių šiuo klausimu. Svarbu yra sukurti kuo daugiau galimybių tiesiogiai dalyvauti šiose veiklose ir girdėti apie jas.

Toli gražu ne visą laiką ir ne visi pastebime, kokioje įvairovėje gyvename, ypač už Lietuvos ribų. Mūsų darbuotojai turi išskirtinę galimybę dirbti su žmonėmis ir įmonėmis iš viso pasaulio, ir mes iš to labai daug mokomės. Tai leidžia suvokti, kokia įvairovė yra pasaulyje, suprasti skirtingų kultūrų atstovus.

Projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“ finansuoja Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė.

Projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“ finansuoja Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė.

Straipsnis parengtas įgyvendinant Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės finansuojamą projektą „Baltic Pride 2022“ komunikacijos kampanija“.