„Speak Out: Stabdant prieš LGBT asmenis nukreiptą neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus“ (2019 01 – 2021 01)

SLR-92523Projektas „Speak Out: stabdant neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus prieš LGBT asmenis“ siekia stiprinti teisėsaugos gebėjimus kovojant su neapykantos kalba bei neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBT asmenis. To bus siekiama stiprinant pagarbą aukų teisėms ir poreikiams, kuriant stiprius partnerystės tinklus, skatinant gerąsias praktikas ir vystant priemonių rinkinį teisėsaugos pareigūnų mokymams. Projekto veiklos taip pat sieks didinti sąmoningumą apie prieš LGBT asmenis nukreiptą neapykantos kalbą bei žodžio laisvę, įgalinti LGBT bendruomenes ieškoti būdų priešintis neapykantos kalbai internete, skatinti pranešti apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus, ir lengvinti pranešimo procedūras. Projektas taip pat sieks skatinti atkuriamojo teisingumo bei reabilitacijos paslaugų taikymą neapykantos kalbos bei neapykantos nusikaltimų, nukreiptų prieš LGBT asmenis, atvejais. Tai bus daroma dalinantis žiniomis ir gerosiomis praktikomis bei stiprinant bendradarbiavimą su policija ir kitais teisėsaugos atstovais, mediacijos paslaugas teikiančiomis institucijomis, ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Veiklos

 • Duomenų rinkimas (LGBT bendruomenės ir suinteresuotų šalių apklausos apie neapykantos kalbą)
 • Priemonių rinkinio teisėsaugos pareigūnų mokymams vystymas, atkuriamojo teisingumo vadovo rengimas, sąmoningumą skatinančios interneto svetainės sukūrimas.

Projekto veiklų tiesioginė nauda

 • LGBT asmenims ir juos palaikantiems žmonėms (400.000-500.000)
 • Interviu dalyvausiantiems teisėsaugos pareigūnams, paramą aukoms bei mediacijos paslaugas teikiančioms organizacijoms, lygybės srityje dirbančioms institucijoms, nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, ombudsmenų tarnyboms
 • Pagrindinėms suinteresuotoms šalims, dalyvausiančioms konferencijoje (60)

Netiesioginė nauda

 • Teisėsaugos pareigūnams, naudosiantiems parengtą mokymo priemonių rinkinį
 • Paramą aukoms bei mediacijos paslaugas teikiančioms organizacijoms, lygybės srityje dirbančioms institucijoms, kitoms suinteresuotoms šalys, naudosiančioms platinamą vadovą.

Tikėtini rezultatai

 • Padidėjęs aukų sąmoningumas suvokiant savo teises, laisves ir apsaugą.
 • Patobulintos strategijos ir sustiprinti partnerystės tinklai kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba
 • Teisėsaugos pareigūnų mokymo praktikų palengvinimas
 • Geresnis atkuriamojo teisingumo priemonių taikymo supratimas

Projekto darbai

 • Partnerių susitikimai (2)
 • Atliktų interviu ataskaitos (45+36)
 • Priemonių rinkinys su vaizdo įrašais teisėsaugos institucijoms (1)
 • Išleistas atkuriamojo teisingumo ir reabilitacijos vadovas (1)
 • LGBT bendruomenės apklausos ataskaitos (9)
 • Sąmoningumą skatinanti interneto svetainė (1)
 • Europos konferencija

Įgyvendintos veiklos

Vilniuje startavo projektas „Speak Out“

Tarp saviraiškos ir neapykantos: dar vienas Strasbūro kirtis homofobijai

Bausmė, kuri gydo: Atkuriamojo teisingumo poveikis neapykantos nusikaltimo prieš LGBT asmenį šalims

Atkuriamasis teisingumas: ar įmanoma atkurti pažeistą nukentėjusiojo orumą?

Paskelbti 2 filmukai apie teisėsaugos atsaką į neapykantos nusikaltimus

LGL vykdo apklausą apie neapykantos kalbą internete

LGL įgyvendino projektą, kuriuo siekta pasipriešinti neapykantos kalbai LGBT žmonių atžvilgiu

es logo