„Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ 2017 05 – 2020 04

Projektas „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ įgyvendinamas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Taip pat prie projekto veiklų aktyviai prisidės Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nariai.

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1. Kelti viešojo sektoriaus atstovų, verslo, visuomenės kompetenciją diskriminacijos mažinimo srityje.

Vykdant pirmąjį uždavinį, bus siekiama kelti viešojo sektoriaus, verslo, visuomeninių organizacijų atstovų išprusimą diskriminacijos mažinimo srityje. Veiklos įtrauks esamus ir būsimus darbo rinkos dalyvius, darbuotojų sąjungų atstovus, darbo ginčus nagrinėjančių institucijų atstovus, personalo specialistus, vadovaujančias pareigas įmonėse užimančius asmenis, darbdavius, darbdavių sąjungų, nevyriausybinio sektoriaus (toliau – NVO), dirbančio lygių galimybių ir žmogaus teisių apsaugos srityse, atstovus. Suinteresuoti asmenys turės galimybę gilinti žinias nuotolinio mokymosi kursų metu, įmonės galės įsidiegti lygybės planus į savo valdymo sistemą, NVO atstovai kels kompetenciją lėšų paieškos, advokacijos, komunikacijos srityje.

2. Užtikrinti informacijos prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Lietuvai įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus dėl asmenų lygybės prieš įstatymą, informacijos prieinamumo užtikrinimas tampa būtina priemone, kadangi objektyviam asmens gebėjimų tam tikroje srityje įvertinimui būtina asmeniui pateikti informaciją jam suprantamu formatu bei gauti jo tikrąją valią įkūnijančius atsakymus į sprendimui priimti esminius klausimus. Kadangi viešosios informacijos prieinamumo visiems lengvai suprantama kalba standarto Lietuvoje nėra, bus surengtos diskusijos su informacijos vartotojais, vykdomosios valdžios atstovais, parengtos metodinės rekomendacijos, kaip sėkmingai perkelti standartą į viešąsias paslaugas teikiančių institucijų sistemą, standartas pristatomas mokymų metu, bus išleistas informacinis leidinys su rekomendacijomis standarto įgyvendinimui.

3. Kelti visuomenės sąmoningumo lygį diskriminacijos mažinimo srityje.

Trečiojo uždavinio veiklos susikoncentruos į Lietuvos regionus. Projekto metu bus surengti informaciniai renginiai bent 700 asmenų, kurie apims teatralizuotus renginius, parodą, fotokonkursą, diskusijas regionuose. Taip pat vietinėje ir regioninėje spaudoje bus publikuojami straipsniai įvairovės ir nediskriminavimo temomis. Visuomenės sąmoningumas šioje srityje taip pat bus keliamas ir nacionaliniu lygiu. Ši kampanija susidės iš dviejų dalių: 1. Visuomenė informuojama apie problemą, 2. Suteikiami įrankiai, kaip spręsti su diskriminacija susijusias problemas. Šios veiklos daugiausiai bus nukreiptos į plačiąją visuomenę ir reginiai bus atviri  visiems.


 Projekto veiklos

Gyvosios dokumentikos spektaklis „Įvairovės balsai“

„Įvairovės balsai“ – tai penkių teatralizuotų renginių ciklas didžiųjų miestų teatruose ir kultūros traukos centruose, kurio metu diskriminacijos pažeidžiamų grupių atstovai iš Lietuvos gyvai pasakos keturias-penkias istorijas iš savo asmeninės patirties, pabrėždami nediskriminavimo poveikio svarbą bei lygių galimybių ir įvairovės skatinimo ir pripažinimo naudą Lietuvos gyventojams. Gyvos istorijos bus susietos su muzikos ir šokio pasirodymais bei dokumentinių filmų siužetais.

Daugiau apie teatralizuotus renginius „Įvairovės Balsai“ galite sužinoti  straipsnyje Teatro režisierė K. Krasilnikovaitė: „Prie pokyčių visuomenėje kiekvienas galime prisidėti darydami tai, ką mokame geriausiai“

Vilniuje

2018m. kovo 22 d. Valdovų rūmuose įvyko pirmasis teatralizuotas renginys „Įvairovės balsai“ ir „Įvairovės veidai“ parodos atidarymas jubiliejinių penktųjų „Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų“ metu.

Alytuje

2018m. lapkričio 27d. Alytuje, Eglė, Jolanta, Kristina ir Aliona – keturios skirtingų kartų moterys, atstovaujančios įvairias visuomenės grupes bei pasakojančios visuomenei dažnai nepriimtinus ir stereotipais apkartintus išgyvenimus atskleis diskriminaciją patiriančių žmonių realybę.
Viena iš  gyvosios dokumentikos spektaklio „Įvairovės balsai“ herojų alytiškė Kristina Dūdonytė pasidalins savo istoriją apie diskriminaciją dėl negalios. Daugiau galite skaityti straipsnyje “ Švedije Lietuvoje: alytiškės istorija gyvosios dokumentikos spektaklyje“ Nacionalinio lygybės ir Įvairovės forumo tinklapyje ir Jaunimo draugas tinklapyje.

Klaipėdoje

2018m. lapkričio 26d. Klaipėdos kultūros fabrike buvo rodomas nemokamas gyvosios dokumentikos spektaklis „Įvairovės balsai“, pasakojantis apie diskriminaciją patiriančių moterų patirtis. Viena iš spektaklio kalbėtojų Aliona Polujanova dalijosi istorija apie biseksualumą.  Daugiau skaitykite straipsnyje „Už afroamerikiečio ištekėjusi biseksuali ankykštietė atskleidė su kuo susiduria 15min ir Lietuvos ryte.

Utenoje

2018m. lapkričio 12d. Utenoje vyko gyvosios dokumentikos spektaklis „Įvairovės balsai“, pasakojantis apie diskriminaciją patiriančių moterų patirtis.Eglė Gulbinovičienė, viena iš gyvosios dokumentikos spektaklio „Įvairovės balsai“ herojų, pasakos apie priklausomybę nuo alkoholio. Daugiau apie Eglės istroją galite skaityti straipsnyje moteris.lt ir Lietuvos Ryte

Ukmergėje

2018 m. spalio 30 d. Ukmergės kultūros centre įvyko gyvosios dokumentikos spektaklio „Įvairovės balsai“ premjera.Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2018

Šių metų kovo 22 d. Valdovų rūmuose vyko jubiliejiniai 5-ieji „Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai“.Šis renginys daugeliui žmonių jau yra tapęs jų veiklų įprasminimo simboliu bei galimybe prabilti viešai apie jiems rūpimas socialines problemas. Renginio metu įteikti aštuoni „oskarai“ labiausiai žmogaus teisėms 2017m. nusipelniusioms organizacijoms, iniciatyvoms ir asmenims. Apdovanojimai  buvo suteikti šiems nominantams:

Metų proveržio – Erika Račkytė;
Lyčių lygybė – Specializuotas pagalbos centrų tinklas;
Įveiktos kliūties – Lietuvos neįgaliųjų forumo direktorė Henrika Varnienė;
Vaivorykštės – asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius;
Atviros visuomenės piliečio – Širvintų krašto laikraščio „Širvis“ žurnalistėms;
„Geriausias amžius – mano amžius“ apdovanojimas įteiktas Gitai Mickevičiūtei ir jos projektui „Senelių darželis“;
Tautų dialogo apdovanojimas atiteko Lenkų diskusijų klubui;
Religijų ir įsitikinimų kategorijos oskaras įteiktas Erikui Rutkauskui.

Sveikiname visus nugalėtojus ir dalyvavusius asmenis, organizacijas ir iniciatyvas, nes su kiekviena gerąja praktika mes kuriame šviesesnį rytojų!

Daugiau informacijos apie vykusį renginį ir nuotraukas galite rasti straipsniuose žemiau pateiktomis nuorodomis

.Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2017 programa.

Valdovų rūmuose išdalyti žmogaus teisių „Oskarais“ vadinami apdovanojimai
Įteikti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – ką nugalėtojams reiškia šis įvertinimas?
2017-ieji: translyčių asmenų žmogaus teisių judėjimo proveržis Lietuvoje
Regos negalia ir vizualiniai menai – kaip tai suderinama?
#MeToo Lietuvoje – skiepų injekcija visuomenei
Tautos Lietuvoje: įvertinkite labiausiai dialogą skatinančią iniciatyvą
Nepatogūs žmonės ir tai, kodėl reikėtų už juos balsuoti
Matoma, bet nelegali. Kas?
Sociologė: netradiciniai religiniai judėjimai meta iššūkį visuomenės atvirumui
Valdovų rūmuose – fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ atidarymas
Ekspertas: nepritaikyta skaitmeninė erdvė nėra vien asmenų su negalia problema
Kaišiadorių kultūros centre – pirmasis informacinis renginys ir paroda „Įvairovės veidai“
Fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ katalogas jau išleistas!
Kuriamas viešosios informacijos prieinamumo standartas lengvai suprantama kalba
Jolanta Vaitiekūnienė: „Man nereikia užuojautos, aš didžiuojuosi savo sūnumi“
Teatro režisierė K. Krasilnikovaitė: „Prie pokyčių kiekvienas galime prisidėti darydami tai, ką mokame geriausiai“
Jolanta Vaitiekūnienė: „Laikas užkirsti kelią viduramžius primenančiam homoseksualių vaikų „gydymui“
Ukmergėje įvyko gyvosios dokumentikos spektaklio „Įvairovės balsai“ premjera
Utenoje įvyko Gyvosios dokumentikos spektaklis „Įvairovės balsai“
Švedija Lietuvoje: alytiškės istorija gyvosios dokumentikos spektaklyje „Įvairovės balsai“
Paroda „Įvairovės veidai“ eksponuota Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Švedijos ambasadorė Lietuvoje Maria Christina Lundqvist: „Pagarba žmogaus teisėms yra kiekvieno švedo DNR“
Lygių galimybių ekspertė Margarita Jankauskaitė: „Visuomenė dėl lyčių lygybės tik išloštų“
Sociologė Milda Ališauskienė: „Religijų įvairovė – mūsų turtas, o ne iššūkis“
„Įvairovės veidai“ apsilankė Vilkaviškyje: vyko diskusija su M. Jankauskaite
Pažeidžiamų visuomenės grupių reprezentacija žiniasklaidoje – objektyviai ir be diskriminacijos
Verslo sektoriaus paramos žmogaus teisėms proveržis Lietuvoje: kodėl verslui svarbu remti lygias galimybes?
„Įvairovės veidai“ lankėsi Šakiuose: vyko diskusija su M. Ališauskiene
„Įvairovės veidai“ lankėsi Tauragėje: vyko diskusija su M. Jankauskaite
„Įvairovės veidai“ lankėsi Šilutėje: vyko diskusija su M. Jankauskaite
Rugilė Butkevičiūtė: „Smurtą patyrusiems bendruomenės palaikymas nepaprastai svarbus“
Teisininkė Monika Antanaitytė: „Pilietiškumą rodo ne tušti šūkiai, o aktyvūs veiksmai prieš antisemitizmą“
„Įvairovės veidai“ atvyko į Mažeikius: vyko diskusija su M. Antanaityte
„Įvairovės veidai“ lankėsi Šiauliuose: vyko diskusija su R. Butkevičiūte
„Įvairovės veidai“ atvyko į Plungę: vyko diskusija su M. Ališauskiene
D. Pūras: „Nepakantumas pažeidžiamų grupių atstovams rodo, kad mūsų visuomenė serga“
V. Simonko: Pirmieji LGBT aktyvistai Lietuvoje už atvirumą sumokėjo skaudžią kainą
Translyčiai jaunuoliai mokslo ir darbo aplinkoje susiduria su įvairialypiais iššūkiais
Nutylima istorija: ką žinome apie homoseksualių žmonių persekiojimą Lietuvoje nacių režimo laikotarpiu?
Lengvas sutrikimas, šiek tiek pasišlykštėjimo ir socialinė izoliacija – Lietuvos gyventojų požiūris į LGBT žmones ir smurtą jų atžvilgiu
Berlyno sienos griūtį stebėjęs Vladimiras Simonko: „Ore tvyrojo euforijos ir laisvės pojūtis“
Lietuva turi pripažinti užsienio homoseksualių žmonių santuokas: ką iš tiesų reiškia šis Konstitucinio Teismo sprendimas?
ŽIV prevencija Lietuvoje – aklavietėje: PrEP neprieinamumas ir „prastas veiksmų planas“
LGBT+ asmenų padėtis Estijoje – įspėjamasis signalas Lietuvai
Vilniuje viešėsianti Maltos Vyriausybės atstovė: „Išplečiant šeimos apibrėžimą, visuomenė tampa įtraukesnė ir teisingesnė“
LGBT+ moksleiviai – patyčių objektai: randas visam gyvenimui ir mintys apie savižudybę
Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai – pasiekimų žmogaus teisių srityje metraštis
Profesorius V. Mizaras apie LGBT teisių laimėjimus: pažangos yra, bet svarbu toliau ginti savo teises
Laidos apie gėjus tėčius autorė: Po kilusio pasipiktinimo dar užtikrinčiau kalbėsime svarbiomis LGBT temomis
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio proga Europos Taryboje eksponuojama paroda „Įvairovės veidai“
„Baltic Pride“ dešimtmetis Lietuvoje: kaip pirmosios LGBT bendruomenės eitynės buvo pristatomos žiniasklaidoje?
Naujus standartus diskriminacijos mažinimui diegiantis projektas kviečia siekti „Lygių galimybių sparnų“
Mokymų apie įvairovę ir lygias galimybes vedėjos: Diskusijos apie diskriminaciją regionuose ypatingai reikšmingos
Palangoje įvyko protmūšis „Įvairovės veidai“
Vilniuje surengtas protmūšis „Įvairovės veidai“

Lenkijos žiniasklaida apie Lenkų diskusijų klubo apdovanojimą:Informaciniai renginiai ir paroda „Įvairovės veidai“

Kaišiadorys

2018m. Balandžio 26d. Kaišiadorių kultūros centre vyko pirmasis informacinis renginys su aktore Beata Tiškevič ir režisieriumi Sauliumi Baradinsku tema „Santykiai be stereotipų“ ir parodos „Įvairovės veidai“pristatymas. Daugiau informacijos apie renginį čia.

Trakai ir Lazdijai

2018m. gegužės 21d. Trakuose  ir gegužės 28d Lazdijuose vyko informaciniai renginiai tema „„Kodėl LGBT žmonėms reikalinga saugi aplinka“ ir fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ pristatymai. Šiuos informacinius renginius tema vedė aktorius ir laidų vedėjas Dominykas Vaitiekūnas, nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL žmogaus politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius ir psichologė bei dėstytoja Grytė Ruzgė. Daugiau apie renginį skaitykite straipsnyje  „Trakuose ir Lazdijuose – Dominykas Vaitiekūnas, Tomas Vytautas Raskevičius ir Grytė Ruzgė“

Išleistas parodos „Įvairovės veidai“ nuotraukų katalogas!