LGL įgyvendino projektą, kuriuo siekta pasipriešinti neapykantos kalbai LGBT žmonių atžvilgiu

2020 m. spalio mėnesį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL baigė įgyvendinti 24 mėnesių trukmės Europos Sąjungos Teisės, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „Speak Out: Stabdant prieš LGBT asmenis nukreiptą neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus“.

Projektu siekta stiprinti teisėsaugos gebėjimus kovojant su neapykantos kalba bei neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBT asmenis. Šių tikslų buvo siekiama stiprinant pagarbą aukų teisėms ir poreikiams, kuriant stiprius partnerystės tinklus, skatinant gerąsias praktikas ir parengiant priemonių rinkinį teisėsaugos pareigūnų mokymams.

Projekto veiklomis taip pat siekta didinti sąmoningumą apie prieš LGBT asmenis nukreiptą neapykantos kalbą bei žodžio laisvę, įgalinti LGBT bendruomenes ieškoti būdų priešintis neapykantos kalbai internete, skatinti pranešti apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus bei lengvinti pranešimo procedūras.

Projektas taip pat skatino atkuriamojo teisingumo taikymą neapykantos kalbos bei neapykantos nusikaltimų, nukreiptų prieš LGBT asmenis, atvejais. Šių tikslų buvo siekiama dalinantis žiniomis ir gerosiomis praktikomis bei stiprinant bendradarbiavimą su policija ir kitais teisėsaugos atstovais, mediacijos paslaugas teikiančiomis institucijomis, ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Projekto startas Vilniuje

© Augusto Didžgalvio nuotraukos

2019 m. sausio 17-19 dienomis Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo projekto „Speak Out“ pradžios partnerių susitikimą Vilniuje.

Susitikime dalyvavo LGBT teisių organizacijų partnerių atstovai iš Vengrijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir Portugalijos.

Projekto „Speak Out“ pradžios partnerių susitikime buvo aptarti būsimo projekto tikslai, veiklos ir tolesni žingsniai siekiant pasipriešinti neapykantai LGBT asmenų atžvilgiu.

Susitikime taip pat aptartos būsimos projekto veiklos: LGBT asmenų apklausa apie neapykantos incidentus, sąmoningumo didinimo kampanija bei leidinys apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus.

Interaktyvi mokomoji priemonė policijos pareigūnams

Projekto „Speak Out“ partneriai visose projekte dalyvaujančiose šalyse atliko teisėsaugos atstovų apklausas, siekiant nustatyti jų mokymų poreikius, sustiprinti tinklaveiką ir įvertinti esamą mokymų praktiką. Išanalizavus interviu duomenis buvo parengta interaktyvi mokomoji priemonė policijos pareigūnų mokymams. Šiame priemonių rinkinyje pateikiama medžiaga mokymų vedėjams, palengvinanti jų darbą ir padedanti užtikrinti aukštus mokymų standartus. Priemonių rinkinys pateikiamas projekto puslapyje.

Vaizdo klipai apie teisėsaugos atsaką į neapykantos nusikaltimus

2020 m. vasario 22 dieną, minint Nusikaltimų aukų dieną, LGL pristatė vaizdo klipus, kurie yra interaktyvios mokomosios priemonės policijos pareigūnams dalis.

Lietuvoje neapykantos nusikaltimai neretai yra vertinami kaip mažiau reikšmingi ir pavojingi, o neapykantos motyvas, nepaisant LR baudžiamajame kodekse įtvirtinto reguliavimo, dažnai nėra įvertinamas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė.

Siekiant efektyvesnio teisėsaugos atsako į neapykantos nusikaltimus, LGL kartu su partneriais pristatė du vaizdo klipus, kuriuose pateikiama geroji ir blogoji praktika tiriant neapykantos nusikaltimus.

Pranešimas apie neapykantos nusikaltimą (geroji praktika):

Pranešimas apie neapykantos nusikaltimą (blogoji praktika):

Leidinys „Atkuriamojo teisingumo galimybės neapykantos nusikaltimų srityje“

2020 m. vasarą LGL kartu su tarptautiniais partneriais parengė leidinį „Atkuriamojo teisingumo galimybės neapykantos nusikaltimų srityje. Ekspertų esė rinkinys ir praktiniai svarstymai devyniose Europos šalyse“.

Rengiant šį leidinį buvo paskelbtas atviras kvietimas atkuriamojo teisingumo ekspertams kviečiant juos teikti straipsnius. Leidinyje publikuojami atkuriamojo teisingumo ekspertų iš Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir Ispanijos straipsniai.

Šį vadovą sudaro ekspertų straipsnių rinkinys apie istoriją, politiką, praktiką ir procedūras, kurios susiformavo atkuriamojo teisingumo srityje. Leidinyje pateikiama atkuriamojo teisingumo raida ir įžvalgos apie dabartinę situaciją skirtingose šalyse. Ypatingas dėmesys skiriamas galimybėms ir iššūkiams, kuriuos atkuriamojo teisingumo metodai pateikia LGBTI neapykantos nusikaltimų atveju. Leidinys pateikiamas projekto puslapyje.

Projekto svetainė

 

Išpopuliarėjus socialiniams tinklapiams kiekvienas interneto vartotojas įgijo teisę laisvai reikšti savo mintis įvairiais klausimais. Daugelis internetinių portalų komentatorių persikėlė į socialinius tinklapius, kurie suteikė galimybę pasisakyti nesant moderatorių. Populiariausias Lietuvoje socialinis tinklapis „Facebook“ suteikė vartotojams iki tol neregėtą matomumą ir nuomonės raiškos laisvę. Tačiau dėl šios priežasties dalis socialinio tinklapio „Facebook“ vartotojų šioje platformoje nebesijautė saugiai dėl akimirksniu plintančios neapykantos kalbos LGBT bendruomenės atžvilgiu.

2019 m. birželį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL pradėjo vykdyti apklausą apie neapykantos kalbos incidentus LGBT žmonių atžvilgiu internete. LGL vykdomoje apklausoje respondentų buvo prašoma pasidalinti savo patirtimis ir neapykantos kalbos poveikiu LGBT vartotojams.

Siekiant atliepti šiuos iššūkius projekto partneriai pristatė svetainę „Safe to be by Speak Out“. Šioje svetainėje pateikiama informacija žmonėms, kurie susiduria su neapykantos kalba ir neapykantos kurstymu seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu. Svetainės tikslas – didinti informuotumą apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus. Kuriant svetainę buvo remiamasi apklausoje dalyvavusių nukentėjusiųjų nuo neapykantos patirtimi, tokiu būdu siekiant paskatinti LGBT bendruomenės narius pranešti apie neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų atvejus socialiniams tinklapiams ir policijos pareigūnams.

Baigiamoji projekto konferencija

2020 m. spalio 19-20 dienomis LGL kartu su tarptautiniais partneriais organizavo baigiamąją projekto konferenciją. Dėl su COVID-19 pandemijos susijusių apribojimų konferencija vyko nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje.

Konferencijoje pranešimus skaitė atkuriamojo teisingumo ekspertai prof. Dobrinka Chankova (Bulgarija) ir prof. Mark Walters (Jungtinė Karalystė), policijos pareigūnai ir teisėsaugos institucijų atstovai. Gerąją LGL patirtį pranešant apie neapykantos nusikaltimus socialiniams tinklams pristatė ir LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė, dalyvavusi diskusijoje su socialinių tinklapių „Facebook“ ir „Tik Tok“ atstovais.

Konferencijoje buvo pristatytas priemonių rinkinys policijos pareigūnų mokymams, sukurti mokomieji vaizdo klipai, leidinys „Atkuriamojo teisingumo galimybės neapykantos nusikaltimų srityje“, partnerių vykdytos LGBT bendruomenės atstovų apklausos rezultatai bei projekto svetainė.

Projekto rezultatai

Tikimasi, kad projektas prisidės prie padidėjusio aukų sąmoningumo suvokiant savo teises, laisves ir apsaugą. Projektas taip pat sustiprino partnerystės tinklus kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba, palengvino teisėsaugos pareigūnų mokymų praktikas bei prisidėjo prie geresnio atkuriamojo teisingumo priemonių taikymo supratimo.

es-logoStraipsnis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020) lėšomis finansuojamą projektą „Speak Out: stabdant neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI asmenis“.