Kreipimasis į Seimo narius

Visos šeimos – vienodai svarbios!

Kreipimąsi į Seimo narius galite pasirašyti adresu www.laisva.lt

 

coverisLietuvos Respublikos Seimui,

DĖL KONSTITUCIJOS 38-OJO STRAIPSNIO PATAISŲ IR ŠEIMOS SAMPRATOS SIAURINIMO

Mes, šią peticiją pasirašiusieji asmenys ir organizacijos, norime išreikšti savo susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Seime planuojamų svarstyti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisų ir kitų įstatymų leidėjų bandymų nepagrįstai siaurinti šeimos sampratos apibrėžimą. Tokiu būdu bandoma ne tik atriboti įvairias Lietuvos šeimas nuo pagrindiniame šalies įstatyme įtvirtintos šeimos gyvenimo apsaugos, bet ir norima kištis į iki šiol privačia laikyta asmeninio gyvenimo erdvę.

Nepritariame Konstitucijos 38-ojo straipsnio keitimui, įtvirtinant, jog „Šeima sukuriama sudarius santuoką. […] Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“. Manome, jog toks pasiūlymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvasiai bei Lietuvos Respublikos savarankiškai prisiimtiems tarptautiniams įsipareigojimams, diskriminuoja įvairias Lietuvos šeimas ir neleistinai kišasi į privatų žmonių gyvenimą.

Pritariame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. dienos nutarimui, teigiančiam, kad:

„Santuoka yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų kurti šeimos santykius, tačiau tai nereiškia, kad Konstitucija […] nesaugo ir negina kitokių nei santuokos pagrindu sudarytų šeimų. […] Šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.“

Nepritariame ketinimams Konstitucijoje įtvirtinti nuostatas, leidžiančias šiomis vertybėmis paremtus santykius laikyti menkaverčiais, t. y. nevertais konstitucinės apsaugos ir valstybės rūpesčio.

Tikime, kad svarbiausios vertybės kiekvienoje šeimoje yra meilė, pagarba, ištikimybė, rūpestis, tarpusavio supratimas, o tokios vertybės gali būti puoselėjamos ne tik santuokos pagrindu sudarytose šeimos.

Lietuvoje gyvena pačios įvairiausios šeimos. Tai ir nesusituokę, kartu gyvenantys tos pačios ar skirtingų lyčių žmonės, turintys bendrų ar kartu auginantys vieno iš partnerių biologinius vaikus, kartu gyvenančios poros be vaikų, vienišos mamos ir tėvai, auginantys vaikus, įtėviai, globėjai ir jų vaikai, seneliai, auginantys savo anūkus, o kartais ir vyresni broliai ir sesės, netekę tėvų ir globojantys savo jaunesniuosius šeimos narius.

Siūloma Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisa atimtų konstitucinę apsaugą iš visų šių šeimų, nors Konstitucija ir Europos Žmogaus Teisių Konvencija įpareigoja valstybę saugoti, globoti ir rūpintis visomis Lietuvos šeimomis vienodai ir neriboti žmonių teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, reguliuojant, kokia forma jie turėtų kurti šeimyninius santykius.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes,

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, raginame Seimo narius:

(1) nepritarti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisoms;

(2) užtikrinti visų be išimties Lietuvos šeimų teisę gyventi be diskriminacijos ir būti gerbiamomis bei ginamomis savo valstybės.

logo-page-001

logo-page-001