Lygių galimybių kontrolierė nepaskirta

Ketvirtadienį Seime – kuriozinė situacija. Slaptame balsavime, kuriame buvo balsuojama dėl Lyros Jakulevičienės paskyrimo lygių galimybių kontroliere, atsirado papildomas balsavimo biuletenis, kurio nebuvo išdavusi balsų skaičiavimo komisija. „Išduoti 95 biuleteniai, rasti 96 biuleteniai”, – iš Seimo tribūnos pareiškė Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas socialdemokratas Andrius Palionis. Jis pridūrė, kad rastas papildomas balsavimo biuletenis nulėmė balsavimo rezultatus,