Vladimiras Simonko: „Neapykantos nusikaltimai išlieka aktualia šių dienų problema ES”

Gruodžio 10 dieną daugiau kaip 50 Europos Sąjungos LGBTI organizacijų, nacionalinių vyriausybių, Europos institucijų, pilietinės visuomenės bei akademinio pasaulio atstovų susirinko Briuselyje aptarti, kaip paspartinti kovą prieš neapykantos nusikaltimus. Tarptautinės LGBTI (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų) teisių organizacijos „ILGA-Europe“ organizuotame seminare „Pasipriešinti neapykantos nusikaltimams: ES atsakas į homofobinius ir transfobinius nusikaltimus bei neapykantą“ dalyvavo ir asociacijos LGL valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko.

Seminaro metu analizuoti Europos Sąjungos (ES) teisės aktai dėl neapykantos nusikaltimų, jų perkėlimas į nacionalines valstybių narių teisines sistemas ir praktikas bei svarbios ES teisės aktų spragos sprendžiant homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų problemą. Renginio dalyviai aktyviai diskutavo, kaip greičiau ir veiksmingiau įveikti šiuos trūkumus, pristatė gerąją praktiką kovojant prieš neapykantos nusikaltimus dėl homofobinių ir transfobinių paskatų bei aptarė, kaip svarbu užmegzti partnerystę su teisėsaugos pareigūnais.

Baigiamojoje seminaro sesijoje „ILGA-Europe” susitikimo dalyviai paragino Europos Parlamento ir Europos Komisijos narius bei būsimo Liuksemburgo pirmininkavimo ES Tarybai atstovus imtis ryžtingesnių priemonių veikiant prieš homofobinius ir transfobinius nusikaltimus Europos Sąjungoje: pasitelkti esamą ES kompetenciją taisant teisės aktų spragas, nustatyti ir skatinti gerąją praktiką valstybėse narėse, patvirtinti oficialią politiką ir teisėsaugos bei teisės pareigūnų apmokymų apie neapykantos nusikaltimus programas. Šiame kontekste itin svarbus ES teisingumo, vartotojų teisių ir lyčių lygybės komisarės Věros Jourovos įsipareigojimas Europos Komisijos LGBTI strategijai.

„Nieko keista, kad organizacijos „ILGA-Europe” susitikimas rengtas būtent gruodžio 10-ąją – Tarptautinę žmogaus teisių dieną”, – sakė asociacijos LGL valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko. „Nepaisant įvairiapusių Europos Sąjungos šalių narių pastangų, homofobiniai ir transfobiniai nusikaltimai išlieka aktualia šių dienų problema”, – pabrėžė asociacijos LGL vadovas.

Asociacija LGL turi ilgametę patirtį bendraujant su teisėsaugos institucijomis – teikia informaciją, padeda LGBT* bendruomenės nariams, patyrusiems neapykantos nusikaltimus, pildyti pareiškimus, ruošia skundus dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimų bei stebi neapykantą kurstančius komentarus internete. Š. m. spalio pradžioje žengtas dar vienas svarus žingsnis: kartu su teisės specialistais parengtas metodinis leidinys policininkams apie neapykantos nusikaltimus. Šį leidinį galite rasti LGBT* centro bibliotekoje, internete, juo dalinamasi ir su viešosiomis bibliotekomis bei policijos pareigūnus ruošiančiomis institucijomis. Tikimės, kad knyga papildys pareigūnų turimas žinias ir padės greičiau bei kokybiškiau ištirti neapykantos nusikaltimus.