Valstybinė lietuvių kalbos komisija įžeidaus žodžio „pederastas“ pobūdžio neįžvelgia

Š. m. rugpjūčio 25 dieną nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją su prašymu išaiškinti LGBT* bendruomenės atstovus žeidžiančio termino „pederastas“ reikšmę bei pateikti svetimžodžio queer lietuvišką atitikmenį. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos specialistų išvadoje įžeidaus termino „pederastas“ pobūdžio neįžvelgiama, o žodžio queer reikšmės rekomenduojama ieškoti anglų kalbos žodynuose.

Savo laiške Valstybinei lietuvių kalbos komisijai asociacija LGL pabrėžia, jog siekiant įžeisti ir pažeminti LGBT* bendruomenės atstovus vartojama svetimybė „pederastas“ randama kai kuriuose senesnės laidos tarptautinių žodžių žodynuose (pavyzdžiui: Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Žodynas, 2001). Tuo tarpu lietuvių kalbos konsultantai neįžvelgia neigiamo termino „pederastas“ poveikio visuomenės kalbos kultūrai ir nekvestionuoja šio žodžio vartojimo leidyboje, visuomenės informavimo priemonėse, viešajame gyvenime ir kitose srityse. „Tarptautinių žodžių žodyne (Vilnius, 2013, p. 621) teikiama žodžio pederastas reikšmė vyras, užsiimantis pederastija. Minėtame žodyne nurodyta, kad žodžio pederastija reikšmė – vyro lytinis santykiavimas su nesubrendusiu jaunuoliu pro išangę,“ – aiškina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos specialistai.

Tuo tarpu Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto absolvento Nerijaus Vėtos moksliniame darbe pažymima, jog pagal asmens seksualinę orientaciją vartojami svetimžodžiai dažniausiai rodo „neigiamą visuomenės požiūrį į seksualines mažumas“. „Didelę dalį šiai grupei priskirtinų žargonybių sudaro pejoratyviniai apibūdinimai, ryškų niekinamąjį, žeminamąjį vertinimą turintys žodžiai, vulgarizmai, pravardžiuojamieji žodžiai, vartojami norint pasityčioti, pažeminti ir paniekinti. Seksualinių mažumų atstovai dažniausiai įvardijami trumpinant ir kraipant tarptautinius žodžius pederastas (pvz.: pedikas, pyderas, pedalas, pedas), homoseksualistas ir lesbietė,“ – rašoma moksliniame darbe.

Atsižvelgdama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatus, kuriuose įtvirtinta, jog Komisija, tarp kitų jai pavestų funkcijų, aprobuoja svetimybių keitimą lietuviškais atitikmenimis, nagrinėja visuomenės kalbos kultūros klausimus ir priima dėl jų sprendimus, asociacija LGL lietuvių kalbos konsultantų paprašė pateikti lietuvišką žodžio queer atitikmenį. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos specialistai savo ruožtu rekomendavo kreiptis į anglų kalbos specialistus: „Lietuviški atitikmenys teikiami tais atvejais, kai lietuvių kalboje vartojamos svetimybės, kurių įvardijamoms sąvokoms pavadinti neturime lietuviškų atitikmenų. Žodžio queer reikšmės teikiamos anglų kalbos žodynuose.“

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL primena, kad neapykantos kalba, t. y. vieši pasisakymai, kurie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą dėl asmens seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės, yra laikomi neapykantos nusikaltimais. Dauguma neapykantos nusikaltimų, tarp jų ir išpuolių prieš LGBT* asmenis ar LGBT* laikomus asmenis lieka nepranešta arba neįvertinami jų tikrieji motyvai (homofobija, bifobija, transfobija ir pan.), o nusikaltėliai lieka nebaudžiami. Todėl skatiname pranešti apie patirtus, matytus arba žinomus neapykantos nusikaltimus teisėsaugos pareigūnams. Taip pat apie neapykantos nusikaltimus galima pranešti užpildant nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL nuolat veikiančią anoniminę nusikaltimų pranešimo anketą.