Strasbūro teismas: priverstinė translyčių asmenų sterilizacija nėra būtina demokratinėje visuomenėje

2015 metų kovo 10 dieną septynių Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjų kolegija priėmė sprendimą byloje Y.Y. prieš Turkiją, kuriame konstatuojama, jog keldama reikalavimą prieš lyties pakeitimo operaciją atlikti sterilizacijos procedūrą Turkija pažeidė translyčio asmens teises pagal Europos Žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8-ąjį straipsnį, užtikrinantį privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Siekdamas lyties pakeitimo operacijos, pareiškėjas Y. Y. į atsakingas Turkijos institucijas pirmą kartą kreipėsi 2005 metų rugsėjo mėnesį, o leidimą atlikti operaciją gavo tik 2013 metų kovą. Dėl galiojančių Turkijos Civilinio kodekso 40 straipsnio nuostatų septynerius metus buvo pažeidžiamos šio translyčio asmens teisės į emocinę ir fizinę kūno vienovę. Šis teisės aktas numato, jog lyties pakeitimo operacijos siekiantys asmenys privalo gauti visiško nevaisingumo diagnozę. Dėl šių priežasčių Y. Y. prašymas buvo atmestas, jo transseksualumo nepatvirtino ir psichiatrai.

“Šis EŽTT sprendimas dar kartą pabrėžia dinamiško požiūrio, vertinant teisinio lyties pakeitimo pripažinimo priemones, svarbą. Vis dėlto, EŽTT detaliau nevertino pačio reikalavimo atlikti sterilizacijos procedūrą teisingumo,” – komentavo tarptautinės LGBTI organizacijos ILGA-Europe vyresnioji politikos ir programų vadovė Sophie Aujean. “Atsižvelgiant į pagrindines žmogaus teises pažeidžiančias ir įvairiose Europos šalyse vis dar taikomas priverstines sterilizacijos procedūras, būtina išsamiau svarstyti šių procedūrų uždraudimo galimybes,” – paragino ILGA-Europe atstovė.

Asociacija LGL sveikina EŽTT sprendimą byloje Y.Y. prieš Turkiją, kuriame teismas laikėsi nuomonės, jog valstybės pagarba individo fizinei vienovei privalo apsaugoti jį nuo bet kokių priverstinių sterilizacijos procedūrų. Tai, kad konkrečiam pareiškėjui priteistas žalos atlyginimas, o jo pažeistos teisės buvo viešai reabilituotos, teikia vilčių. Asociacija LGL tikisi, jog EŽTT nutarimas paskatins ir Lietuvos Respubliką pripažinti savo pozityvią pareigą ginti translyčių asmenų teisę į emocinę ir fizinę vienovę.