Strasbūro teismas: atsisakymas suteikti leidimą gyventi su vienalyčiu partneriu yra diskriminuojantis

2016 metų liepos 4 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė sprendimą byloje Taddeucci ir McCall pr. Italiją, kuriuo pabrėžė, jog atsisakymas suteikti leidimą gyventi šalyje vienam iš tos pačios lyties poros partnerių pažeidžia Europos Žmogaus teisių konvencijos 14-ąjį straipsnį (draudžiantį diskriminaciją, be kita ko – ir seksualinės orientacijos pagrindu) bei Konvencijos 8-ąjį straipsnį, reglamentuojantį šeimos gyvenimo gerbimą kartu su minėtu 14-uoju straipsniu.

Byla teismą pasiekė po to, kai Italijos valstybės institucijos ir teismai atmetė McCall, Naujosios Zelandijos piliečio, prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje kaip šeimos nariui, nes, institucijų vertinimu, pagal Italijoje galiojantį teisinį reguliavimą, pora negalėjo būti laikoma „sutuoktiniais“.

Teismas pastebėjo, kad atmetus McCall prašymą dėl leidimo gyventi, ieškovas buvo teisiškai įpareigotas išvykti iš Italijos. Ši aplinkybė neleido porai likti gyventi kartu Italijoje ir todėl buvo pažeista Konvencijos 8-uoju straipsniu užtikrinama teisė į šeimyninio gyvenimo gerbimą.