Pristatomi pirmieji ES finansuojamo projekto „Įvairi vaikystė“, skirto lytinei įvairovei vaikystėje, rezultatai

Įgyvendinant lytinei įvairovei vaikystėje skirtą ES finansuojamą projektą „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“, užbaigtas pirmasis tyrimų etapas organizuojant keletą seminarų, skirtų vaikams penkiose ES šalyse. Didelis vaikų skaičius iš 9 partnerių šalių dalyvavo šiuose seminaruose, kurių tikslas buvo paskatinti vaikus jautriau pažvelgti ir susimąstyti apie lytinės tapatybės, lyties raiškos, lyties požymių ir seksualinės orientacijos įvairovę, skatinant priėmimo ir pagarbos atmosferą visose vietose, kuriose socializuojasi vaikai ir jaunimas.

Be to, buvo paskelbtos devynios nacionalinės analitinės ataskaitos, kurių tikslas – pateikti trumpą LGBTI asmenų teisinės ir sociokultūrinės padėties apžvalgą kiekvienoje „Įvairi vaikystė“ projekto šalyje, ypatingą dėmesį skiriant vaikams. Į šias ataskaitas, kurias netrukus bus galima atsisiųsti internetu, taip pat įtrauktas tyrimo planas ir pavyzdys, penkios intervencijos sritys (mokyklos, sveikata, šeima, viešosios erdvės ir žiniasklaida) ir bendras įvertinimas su tendencijomis ir trūkumais.

Galiausiai šiame pirmajame projekto rezultatų etape projekto partneriai atliko nacionalinius tyrimus devyniose Europos šalyse, kad nustatytų gerąją kovos su smurtu prieš LGBTI vaikus praktiką. Šiame projekte dalyvauja partneriai iš Belgijos, Kroatijos, Graikijos, Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Ispanijos. Dokumente, kurį taip pat galima atsisiųsti iš „Įvairi vaikystė“ projekto svetainės, pateikiami praktiniai pasiūlymai, kaip patobulinti valdžios institucijų, NVO, specialistų ir sprendimų priėmėjų kompetencijas susidūrus su skirtingomis smurto formomis, kurias patiria LGBTI vaikai penkiose savo gyvenimo srityse, taip pat kaip remti LGBTI vaikus ir skatinti įvairovę kaip vertybę mūsų visuomenėje.

Projekto novatoriškas požiūris sutelktas į smurtą, kurio vaikai sulaukia už tai, kad nesilaiko lyties normų, laikant tai smurto dėl lyties rūšimi. Siekdamas išspręsti tokią problemą projekto partneriai aktyviai bendradarbiaus su vaikais visose 9 dalyvių šalyse kuriant skirtingą medžiagą.

Projektą „Įvairovė ir vaikystė“ įgyvendina 10 partnerių 9 ES šalyse: Žironos universitetas (Ispanija) kaip projekto koordinatorius, Barselonos autonominis universitetas (Ispanija), „Çavaria“ (Belgija), „Centre d’Estudos Sociais“, CES (Portugalija), „Hátter Society“ (Vengrija), KMOP (Graikija), „Lambda Warsaw“ (Lenkija), Nacionalinė LGBT teisių asociacija LGL (Lietuva), Liublianos universitetas (Slovėnija) ir „Zagreb Pride“ (Kroatija).

Atsisiųskite projekto rezultatus svetainėje: https://www.diversityandchildhood.eu/

es-logoProjektas finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis. Už šio pranešimo turinį visapusiškai atsako pranešimo autorius. Pranešime pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.