Portugalija saugos nuo diskriminacijos dėl lytinės tapatybės darbe

Sausio 19 dieną Portugalijos parlamentas balsavo už lytinės tapatybės įtraukimą į apsaugos nuo diskriminacijos užimtumo srityje pagrindus. Įstatymo projekto iniciatoriai siūlo, kad Portugalijos Darbo kodekso nediskriminavimo nuostatos gintų darbuotojus nuo diskriminacijos ir lytinės orientacijos, ir lytinės tapatybės pagrindais.

Portugalijos Socialistų partijos teiktą svarstyti parlamentui įstatymo projektą palaikė šalies kairiųjų pažiūrų partijos, valdančioji dešinioji koalicija – susilaikė. Įstatymo projektą dar turi įvertinti komitetas bei pasirašyti šalies prezidentas.

Lytinės tapatybės pagrindo įtraukimą į Portugalijos Darbo kodekso nediskriminavimo nuostatas palaikė dvi pagrindinės šalies profesinės sąjungos ir LGBT* organizacijos, paraginusios įstatymų leidėjus atkreipti dėmesį į ES Pagrindinių teisių agentūros atliktos ES LGBT* respondentų apklausos dėl translyčių asmenų užimtumo srityje patiriamos diskriminacijos duomenis.

Lytinės tapatybės pagrindas jau yra aiškiai apsaugotas Portugalijos baudžiamojo kodekso, Studentų statuto, Pilietybės ir lygių galimybių komisijos bei Nacionalinio lygybės plano. Lytinės tapatybės pagrindas, kitaip nei lytinės orientacijos, nėra apsaugotas Portugalijos Konstitucijos.

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo organizacija LGL sveikina šį Portugalijos įstatymų leidėjų sprendimą ir primena, jog Lietuvos teisinėje sistemoje diskriminacija tiek „lytinės tapatybės“, tiek „lyties raiškos“ pagrindais nėra draudžiama. ES Pagrindinių teisių agentūros atliktos ES LGBT* respondentų apklausos duomenimis, 38% translyčių asmenų Lietuvoje patiria diskriminaciją darbovietėje, o 52% jaučiasi diskriminuojami darbo paieškų metu. Būtent dėl šios priežasties asociacija LGL ragina įstatymų leidėjus, Socialinės apsaugos bei darbo ministeriją ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą nedelsiant imtis visų reikalingų priemonių, siekiant įtvirtinti efektyvią translyčių asmenų apsaugą nuo diskriminacijos užimtumo srityje.