Paskelbti pirmieji LGL vykdomos nuolatinės socialinių tinklų stebėsenos rezultatai

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL įgyvendina 24 mėnesių trukmės tarptautinį projektą „SafeNet: Stebėsena ir ataskaitų teikimas saugesnei interneto aplinkai“. Projekte, kurį koordinuoja tarptautinis kovos su neapykantos kalba tinklas INACH, dalyvauja 21 partneris.

Įgyvendinant projekto veiklas daugiausia dėmesio bus skiriama dviem prioritetams: nuolatiniam neapykantos kurstymo turinio stebėjimui ir IT įmonių bei atsakingų institucijų informavimui bei informuotumo didinimui socialinėje žiniasklaidoje, konsoliduotų ir interpretuotų duomenų teikimui nacionalinėms valdžios institucijoms.

Šiandien pristatome pirmuosius informacinius grafikus, kuriuose pateikiami duomenys apie LGL socialinių tinklapių stebėsenos dėl neapykantos kalbos seksualinės orientacijos pagrindu socialiniame tinklapyje „Facebook“ rezultatus 2022 m. sausio–kovo mėnesiais.

Mūsų surinkti ir išanalizuoti duomenys rodo, kad „Facebook“ algoritmas ne visada atpažįsta neapykantą kurstantį turinį, todėl LGL teko atkreipti socialinio tinklapio dėmesį į šį turinį pasinaudojant patikimo pranešėjo statusu. Taigi, dalies šio statuso neturinčių vartotojų pranešimai yra įvertinami netinkamai.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.