Pasirodė homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų Lietuvoje stebėsenos ataskaita

2013 metais nacionalinė LGBT teisių gynimo organizacija LGL atliko neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų prieš LGBTI asmenis Lietuvoje tyrimą. Tyrimo metu nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų arba apie tai informacijos turintys asmenys buvo raginami anonimiškai ir saugiai užpildyti pranešimo anketą organizacijos svetainėje www.lgl.lt.

Minėtu tyrimu norėta geriau suprasti, su kokiais neapykantos nusikaltimais ir kitais incidentais Lietuvoje susiduria LGBTI bendruomenės nariai, kaip į minėtus nusikaltimus bei incidentus reaguoja visuomenė bei teisėsauga. Be to, tyrimu siekta glaudesnio bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių organizacijų, policijos bei prokuratūros pareigūnų skatinimo, efektyvesnio ir kokybiškesnio neapykantos nusikaltimų LGBTI asmenų atžvilgiu ikiteisminio tyrimo atlikimo, taip pat raginti nukentėjusius ar informacijos apie įvykdytus neapykantos nusikaltimus turinčius asmenis pranešti apie juos teisėsaugos institucijoms.

Tyrimo  metu  užfiksuota  dvylika  2013  m.  įvykusių  neapykantos  nusikaltimų.  Užfiksuotas  vienas  išprievartavimo,  keturi  fizinio  smurto,  keturi  turto  sugadinimo  ir  trys  psichologinio  smurto atvejai. Be to, gauta dešimt pranešimų apie prieš LGBTI asmenis ir bendruomenę nukreiptą neapykantos kalbą.

Ataskaitoje pateikiama gautų pranešimų analizė, suteikiama galimybė susipažinti su realiais nukentėjusiųjų ir liudininkų pasakojimais, atskleidžiančiais problemas, neretai esančias LGBTI žmonių kasdienybe.

Leidinys prieinamas lietuvių ir anglų kalbomis. Jį galite rasti publikacijų skiltyje.

Neapykantos nusikaltimų ir kitų incidentų prieš LGBTI asmenis Lietuvoje 2013 m. tyrimas įgyvendintas pagal asociacijos LGL vykdomą projektą „Homofobinių ir transfobinių nusikaltimų Lietuvoje dokumentavimas ir stebėsena“. Projektą remia tarptautinė organizacija ILGA-Europe.