Parengti mokomieji moduliai apie įtraukios mokyklos aplinkos kūrimą švietimo specialistams

Įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“ parengti specialūs internetiniai mokomieji moduliai, kurie padės sustiprinti vidurinių mokyklų specialistų kompentenciją kuriant įtraukią mokyklos aplinką.

Šie moduliai padės mokyklų specialistams įgyvendinti įvairovės politiką mokyklose, sukurti įtraukią mokyklos aplinką ir didinti mokyklos bendruomenės bei platesnės visuomenės informuotumą apie su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susijusią diskriminaciją, patyčias ar smurtą. Juos galima rasti elektroninėje mokymosi platformoje „Hombat“.

„CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“, Hombat.eu tęsinys, siekia skatinti įtraukesnę mokyklos aplinką ir kovoti su netolerancija dėl lytinės tapatybės, lyties raiškos ir seksualinės orientacijos Graikijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje.

Gebėjimų ugdymo sistema remiasi mokymų vedėjų vadovu, mokymo programomis ir kita medžiaga, sukurta Hombat.eu projekto metu, pritaikant juos prie specifinių mokymų poreikių, nustatytų „CHOICE“ projekto tyrimų metu.

Sukuriant integruotą mechanizmą, skirtą spręsti smurto dėl lyties ir diskriminacijos atvejus mokyklos aplinkoje, „CHOICE“ siekia prisidėti prie įtraukių mokyklų, gerbiančių įvairovę, skatinimo.

Prisijunkite prie mūsų pastangų, kad mokyklose būtų nutrauktos homofobinės, bifobinės ir transfobinės patyčios, ir sukurkite svetingą, saugią ir draugišką mokymosi aplinką LGBTI mokiniams.

Sekite mūsų veiklą!

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite apsilankyti projekto svetainėje: https://www.itsyourchoice.eu/

Kontaktai:  office@gay.lt

es-logo

Už šio pranešimo spaudai turinį visapusiškai atsako pranešimo autorius. Pranešime pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.