Norvegijos ambasadorius Lietuvoje: „ COVID-19 pandemijos metu turime išlaikyti LGBTI bendruomenės matomumą“

Pasaulinė COVID-19 pandemija daro įtaką LGBTI aktyvistams visame pasaulyje ir lemia daug apribojimų, dėl kurių LGBTI bendruomenė negali burtis ir vykdyti įvairias veiklas. Dėl paskelbtos pandemijos neįvyko  ir Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL kartu su Norvegijos ambasada Lietuvoje planuotas oficialus priėmimas Tarptautinės dienos prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją proga. Norvegijos ambasadorius Lietuvoje J.E.Karsten Klepsvik įsitikinęs, kad fizinė distancija neturėtų reikšti socialinės distancijos, o artėjanti Tarptautinė diena prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją suteiks galimybę didinti sąmoningumą apie iššūkius, su kuriais susiduria LGBTI bendruomenė globalios sveikatos ir ekonominės krizės metu.

– Gegužės 17 dieną pasaulyje bus minima Tarptautinė diena prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją. Kodėl, jūsų manymu, svarbu minėti šią dieną, ypač globalios sveikatos ir ekonominės krizės laikotarpiu?

– Manau, kad visada svarbu švęsti įvairovę, lygybę ir žmogaus teises visiems. Pagarba įvairovei ir jos pripažinimas yra svarbūs mūsų vienybei, kurios mums itin reikia šios krizės metu. Kaip ne kartą minėjau, įvairovė yra mūsų stiprybės šaltinis. Šiuo metu mums reikia empatijos, solidarumo ir priėmimo. LGBTI žmonės yra mūsų šeimos nariai, draugai, kolegos ir kaimynai. Šios dienos minėjimas nereiškia LGBTI bendruomenės išskyrimo iš kitų visuomenės grupių. Tai yra būdas parodyti, kad mes jus pastebime, rūpinamės ir palaikome jus kaip vertingus mūsų bendruomenės narius, kuriems dėl išankstinių nusistatymų visuomenėje kyla eilė specifinių iššūkių.

– LGBTI žmogaus teisių organizacijos visame pasaulyje patiria daugybę suvaržymų ir iššūkių, susijusių su jų kasdienine veikla, teise į taikius susirinkimus ir įvairių veiklų vykdymu. Gal galėtumėte pasidalinti, kaip Norvegija kovoja su šiomis problemomis savo šalyje ir užsienyje?

– Norvegija visada buvo atsidavusi ir aktyvi LGBTI žmogaus teisių organizacijų rėmėja tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Norvegija siekia šviesti visuomenę, didinti informuotumą, remti iniciatyvas, kurios stiprina žmogaus teises bei veikia kaip LGBTI žmogaus teisių gynėja tarptautiniuose forumuose. Mes taip pat siekiame užtikrinti, kad žmogaus teisių klausimai liktų politinėje darbotvarkėje ir būtų integruoti į sprendimų priėmimo procesą įvairiose politikos srityse.

– Gal galėtumėte pasidalinti Norvegijos gerąja patirtimi remiant žmogaus teises, aktyvų pilietiškumą ir socialinę paramą pažeidžiamoms grupėms COVID-19 pandemijos metu, iš kurios Lietuva galėtų pasimokyti?

– Aukštas pasitikėjimas visuomenėje dažnai minimas kaip viena didžiausių Norvegijos visuomenės stiprybių. Pasitikėjimas pasiekiamas įtraukiant žmones, pradedant nuo savanoriškos veiklos vietos bendruomenės lygmeniu ir baigiant dalyvavimu nacionaliniame politiniame procese. Žmonės aktyviai įsitraukia, kai jaučia, kad jų nuomonė išklausoma ir viešose diskusijose pateikiama daug įvairių nuomonių. Šiuo atžvilgiu labai svarbi stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė. Taigi reikia organizuoti įtraukiančias diskusijas, skatinti visuomenės įsitraukimą ir sudaryti galimybes prisidėti tiems, kurie norėtų paremti vieną kitą idėją ar veiklą.

– Kodėl, jūsų manymu, svarbu išlaikyti LGBTI bendruomenės matomumą šiais sudėtingais laikais? Kaip manote, kokiomis priemonėmis būtų galima padidinti LGBTI bendruomenės matomumą, kai tokie socialiniai susibūrimai kaip eitynės yra draudžiami ir potencialiai kelia grėsmę?

– Manau, kad svarbu išlaikyti LGBTI bendruomenės matomumą, nes vis dar yra svarbių problemų, kurias reikia išspręsti. Nors dabartinė visuomenės sveikatos krizė reikalauja precedento neturinčių išteklių ir dėmesio, socialinė visuomenės raida vietoje nestovi. Tikiuosi, kad šiais išbandymų laikais tvyrantis vienybės jausmas išliks ir išgyvenus krizę, o ateityje bus palaikomos ir tos visuomenės grupės, kurios šiuo metu patiria atskirtį.

Nors vieši susirinkimai, prie kurių esame įpratę, negali vykti, mes galime išbandyti socialinių tinklų teikiamas galimybes, suteikti dėmesio LGBTI bendruomenei žiniasklaidoje ir valdžios institucijose ir aktyviai dalyvauti viešose diskusijose dėl LGBTI žmogaus teisių ir žmogaus teisių apskritai.

– Kokią žinutę norėtumėte perduoti Lietuvos LGBTI bendruomenei Tarptautinės dienos prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją proga?

– Norėčiau perduoti palaikymo ir padrąsinimo žinutę. Norvegija ir toliau bus jūsų draugė ir sąjungininkė, kovojanti už lygias teises ir galimybes šiais sudėtingais laikais ir po jų.

 97057169_887688385033794_1711624259358425088_nNacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL Tarptautinės dienos prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją proga vykdomą socialinę kampaniją finansuoja Norvegijos ambasada Lietuvoje.