NLĮF leidinys “Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“- jau ir anglų kalba

Pasirodė Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) išleisto leidinio “Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“ angliškas vertimas. Jame surinkti NLĮF narių – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Tautinių bendrijų namai, Moterų informacijos centras, Lietuvos gėjų lyga, Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras – gerosios praktikos pavyzdžiai ir įgyvendinti projektai.

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „C.A.F.E.: Keisk požiūrį – siek lygybės”, pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS. Jo misija – ugdyti toleranciją ir lygybę, kovojant prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ar rasės pagrindu.

Leidinį galite skaityti lietuvių ir anglų kalbomis internete, o jo spausdintinę versiją rasite LGL ofise, adresu A. Jakšto g. 22-15, Vilnius.