Maltos parlamentas svarsto lyties pakeitimo pripažinimo įstatymo projektą

Spalio 29 dieną Maltos parlamente įvyko pirmasis lyties pakeitimo pripažinimo įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo priėmimas visapusiškai užtikrintų pagarbą translyčių Maltos piliečių žmogaus teisėms.

Lyties pakeitimo pripažinimo įstatymo projekto iniciatoriai siūlo įteisinti paprastą administracinę procedūrą, grindžiamą laisvu žmogaus apsisprendimu. Notarui patvirtinus translyčio asmens užpildytą deklaraciją, jog jo lytinis tapatumas neatitinka gimimo metu priskirtos lyties, vardo ir lyties pakeitimas asmens dokumentuose įsigaliotų per dvi savaites.

Siūlomu įstatymu būtų griežtai draudžiama reikalauti pateikti pažymas apie atliktas medicinines intervencijas, t.y. operacijas ar gydymą hormonais, arba psichologinį įvertinimą. Supaprastinta lyties pakeitimo įteisinimo procedūra būtų prieinama visiems Maltos piliečiams, o nepilnamečiai pasinaudoti ja galėtų teismo tvarka. Po lyties pakeitimo pripažinimo asmuo gautų teisę reikalauti, kad būtų pakeistas bet kuris švietimo, įdarbinimo dokumentas ar sertifikatas.

Pasiūlyme taip pat numatytos viešųjų paslaugų sektoriaus nediskriminavimo priemonės, užtikrinančios, kad kiekviena norma, reglamentas ar procedūra gerbtų žmogaus teisę į lyties tapatybę.