Strateginis bylinėjimasis LGBTIQ teisių srityje – alternatyva neužtikrintam politiniam procesui

Š.m. rugsėjo 26-27 d. Lietuvos teisininkai Monika Antanaitytė ir advokatas Aivaras Žilvinskas Bukarešte (Rumunija) susitiko su principinėje LGBTIQ asmenų šeimos teisių pripažinimo byloje Baby Sara (Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-490/20atstovavusiomis advokatėmis (organizacija Deystvie, Bulgarija). Susitikime taip pat dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijų Accept  (Rumunija) ir Hatter  (Vengrija) ekspertai, aktyviai įsitraukę į LGBTIQ žmogaus teisių  strateginio bylinėjimosi procesus bei ILGA-Europe Teisės departamento vadovė Arpi Avetisyan.

Susitikimo metu aptarta įtraukių ir toliaregiškų politinių sprendimų stoka Lietuvoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje bei galimybės teisiniais procesais koreguoti keliais dešimtmečiais nuo Europos vidurkio atsiliekančią žmogaus teisių situaciją: prisidėti prie LGBTIQ asmenų lygiateisiškumo užtikrinimo bei diskriminacijos draudimo principo įgyvendinimo regione.

Ekspertai dalijosi strateginio bylinėjimosi patirtimi savo valstybėse, aptarė Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Teisingumo Teismo sprendimų LGBTIQ teisių srityje įgyvendinimo progresą bei rengė nacionalinio ir regioninio strateginio bylinėjimosi plano struktūrines gaires.

Ekspertams taip pat buvo pristatyta ir bendrai aptarta Tolerantiško jaunimo asociacijos bei Všį Ante Litteram šiuo metu inicijuojama strateginė byla, kuria siekiama vienos lyties porų civilinių sąjungų (partnerysčių) bei santuokų įteisinimo, pripažinimo šeimomis bei nediskriminacinio traktavimo Lietuvoje.

Dvi dienas trukusi ekspertų sesija yra Europos Komisijos remiamo ir Accept, LGL, HatterDeystvie ir ILGA-Europe įgyvendinamo projekto JUST EU: equality and justice for LGBTI citizens through strategic litigation (projekto įgyvendinimo sutarties Nr. 879378) dalis.

Šio projekto rėmuose LGL kelia tikslą sutelkti žmogaus teisių ekspertų žinias strateginio bylinėjimosi iniciatyvoms, o taip pat didinti LGBTIQ bendruomenės informuotumą apie strateginio bylinėjimosi perspektyvas, skatinti aktyvų naudojimąsi nacionalinėmis teisinėmis priemonėmis  ir regioniniais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais.