M. A. Pavilionienės susitikimuose JAV – apie žmogaus teises ir laisves Lietuvoje

JAV viešėjusi Seimo laikinosios grupės „Už lygybę“ pirmininkė prof. Marija Aušrinė Pavilionienė Vašingtone vasario 23-24 d. susitiko su aukštais pareigūnais – JAV valstybės departamento Europos ir Eurazijos reikalų biuro, Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo departamento, Atviros visuomenės fondų (The Open Society Foundations ) ir Visuotinės lygybės tarybos (The Council for Global Equality) nariais bei Moterų demokratijos tinklo, Nacionalinio tinklo prieš smurtą šeimoje, Lietuvių amerikiečių bendruomenės ir lytinių mažumų organizacijų atstovais.  Susitikimuose taip pat dalyvavo JAV Kongreso, įvairių visuomeninių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovai.

Susitikimo iniciatoriaus Visuotinės lygybės tarybos vadovo Marko Bromley prašymu, prof. M. A. Pavilionienė pasidalijo savo patirtimi remiant ir ginant lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir moterų teises Lietuvoje. Susitikimo dalyviai norėjo išgirsti prof. M. A. Pavilionienės nuomonę apie pastaruoju metu Seime svarstytus ir svarstomus įstatymų projektus, susijusius su lytinių mažumų teisių pažeidimais, neįgyvendintomis moterų reprodukcinėmis teisėmis, smurtiniais žmogaus teisių pažeidimais šeimoje, šeimos politiką Lietuvoje.
Vašingtone prof. M. A. Pavilionienė aptarė su JAV pareigūnais ir pilietinių organizacijų nariais galimybes vienyti tarp valstybių jėgas ir patirtį skleidžiant ir įgyvendinant demokratijos, lyčių ir socialinių grupių lygybės ir lygių galimybių idėjas, išryškinant žmogaus teisių ir laisvių reikšmę kaip esminį šiuolaikinės visuomenės laimėjimą.
Susitikimų metu Valstybės departamente Seimo laikinosios narių grupės „Už lygybę“ pirmininkė kvietė diskusijos dalyvius bendradarbiauti šviečiant Lietuvos visuomenę žmogaus prigimties sudėtingumo ir lytinės tapatybės klausimais, paremti lytinių mažumų teisių puoselėtojus ir gynėjus Lietuvoje.