Londono lietuviai – pirmieji verslo atstovai parėmę LGBT* festivalį Vilniuje

Londono Sičio lietuvių klubas – verslo sektoriaus profesionalus vienijanti organizacija, palaikanti glaudžius ryšius su Lietuvos verslo, politikos bei bendruomenių lyderiais. Vedamas klubo pamatinių vertybių – tolerancijos, lygybės, meritokratijos bei pagarbaus elgesio, Londono Sičio lietuvių klubas tapo oficialiu „Baltic Pride“ 2016 festivalio rėmėju – pirmuoju iš verslo sektoriaus profesionalus atstovaujančių organizacijų. Su Londono Sičio lietuvių klubo Valdybos Prezidentu Mariumi Raugalu kalbamės apie tai, kas paskatino klubo atstovus išreikšti paramą šiam LGBT* bendruomenės festivaliui Lietuvoje.

Kodėl Londono Sičio lietuvių klubui svarbu remti Vilniuje šį birželį vyksiantį „Baltic Pride“ 2016 festivalį?

„Baltic Pride“ 2016 festivalio tikslai sutampa su Londono Sičio lietuvių klubo pamatinėmis vertybėmis ir pagrindiniu tikslu – skatinti pagarbą, toleranciją ir lygybę visuomenėje. Lietuva tolerancijos LGBT* žmogaus teisių klausimais atžvilgiu atsilieka nuo Vakarų Europos ir kitų modernių demokratinių visuomenių, kurių pavyzdžiu įvairiais ekonominiais, teisiniais ir kultūriniais klausimais sekame jau 25-erius metus. Tai – puiki proga Londono Sičio lietuvių klubui viešai atkreipti dėmesį į problemą, kurią aiškiai matome per atstumą sekdami įvykius Lietuvoje, bei pakviesti šalies lyderius aktyviau dalyvauti šioje svarbioje mūsų šaliai diskusijoje.

Kodėl verslo sektorius turėtų skirti paramą LGBT* bendruomenės renginiams?

Sėkmingi verslo sektoriaus lyderiai Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, prisideda prie visuomenės nuomonės formavimo. Šių lyderių sprendimai, veiksmai bei vieši pasisakymai atkreipia nemažos visuomenės dalies dėmesį. Štai tarptautinių kompanijų „Facebook“, „Apple“ ir „Google“ vadovai aktyviai dalyvauja panašiose pilietinėse akcijose išreišdami savo poziciją visuomenei aktualiais klausimais. Nors panašūs veiksmai kompanijoms ne visada atneša komercinę naudą, tikri verslo sektoriaus lyderiai jaučia atsakomybę palaikyti tai, kas teisinga. Be to, pastarieji pasižymi sugebėjimu įžvelgti ilgalaikę perspektyvą ir tiki, kad jų pozicija, tame tarpe ir LGBT* žmogaus teisių klausimais, jų klientams, darbuotojams ir verslo partneriams taps suprantama ateityje.

Ar pastebite esminių paramos tradicijų skirtumų Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje?

Pagrindinis skirtumas tas, kad verslo bendruomenė Jungtinėje Karalystėje yra esminė jėga remiant judėjimą už LGBT* žmogaus teises. Londono Pride festivalio dalyvius žygiuodami LGBT* bendruomenės eitynėse palaiko visi didieji bankai, korporacijos ir IT startuoliai. Pastarųjų darbuotojai solidarizuodamiesi su vietos LGBT* bendruomene išdidžiai žygiuoja nešini vaivorykštės spalvų vėliavomis. Didžiosiose Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiose kompanijose veikia LGBT* paramos grupės, diskusijos ir įvairūs renginiai, kurių metu siekiama didinti darbuotojų jautrumą LGBT* žmogaus teisių klausimais. Čia, priešingai nei Lietuvoje, vyrauja įsitikinimas, kad kova už LGBT* žmogaus teises yra kiekvieno piliečio reikalas.

Ko norėtumėte palinkėti LGBT* bendruomenei ir verslo sektoriaus atstovams Lietuvoje?

LGBT* bendruomenei norėtume palinkėti energijos bei ryžto toliau siekti pokyčių, kurie Lietuvoje daugelyje sričių jau vyksta. Verslo sektoriaus atstovams palinkėtume drąsos remti tai, kas socialiai teisinga, ir aktyviau prisidėti prie viešos diskusijos apie toleranciją, lygybę, įvairovę bei kitus visuomenei aktualius klausimus.