Lietuvos gėjų lyga (LGL) Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga (IDAHO) sveikina LR Seimo narius: „Rekomenduojame!”

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL gegužės 17 dieną visame pasaulyje minimos Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga (IDAHO) išsiuntė 153 atvirlaiškius Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Vyriausybės ministrams bei valdžios institucijų vadovams. Atvirlaiškiuose rekomenduodama atsižvelgti į nacionalinės LGBT* teisių gynimo asociacijos LGL išleistoje ataskaitoje dėl Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo proceso Lietuvoje suformuluotas išvadas bei pasiūlymus.

2010 metų kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė Rekomendaciją CM/Rec(2010)5, kurioje išdėstė kovos su diskriminacija lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT) atžvilgiu įgyvendinimo priemones. Šiai Rekomendacijai pritarė visos Europos Tarybos narės, taip pat ir Lietuva. 2013 m. nacionalinės LGBT teisių gynimo asociacijos LGL atliktas tyrimas, kaip Lietuva įgyvendina šią Tarybos Rekomendaciją, atskleidė tokias pagrindines problemas, su kuriomis vis dar susiduria dalis mūsų šalies piliečių:

• Tos pačios lyties poros neturi galimybės teisiškai registruoti savo santykių;

• Paplitusi diskriminacija ir neapykantos kalba LGBT asmenų atžvilgiu;

• Bandymai riboti saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę;

• Valstybės valdžios institucijų pasyvumas saugant ir ginant LGBT piliečių teises;

• Translyčių asmenų teisių ignoravimas, neįtraukiant šių asmenų apsaugos į teisės aktus.

LGL sveikina visus Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO) proga ir tikisi, jog demokratija ir žmogaus teisės Lietuvoje žengs pirmyn su naujai išrinktu Parlamentu ir Vyriausybe!

Atvirlaiškio maketą galite peržiūrėti čia.

Atvirlaiškių rengimo akcijos akimirkas galite pamatyti čia.

Šis leidinys yra vienas iš paprojekčio „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ veiklos rezultatų. Paprojektį finansuoja „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondas“.