LGL viešėjo Vokietijos teisingumo ministerijos valstybės sekretorė

2024 m. vasario 28 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos atstovai susitiko su Vokietijos teisingumo ministerijos valstybės sekretore dr. Angelika Schlunck ir aptarė LGBT teisių aktualijas bei pristatė LGL parengtas gaires situacijai Lietuvoje gerinti.

Pristatytu Nacionaliniu LGBTIQ lygiateisiškumo plano leidiniu siekta atskleisti būtinybę organizuoti darbo grupes, į kurias būtų įtraukiama tiek pilietinė visuomenė, tiek LGBTIQ temas išmanantys asmenys bei žmogaus teisių aktyvistai. „Net ir su šia bene draugiškiausia LGBTIQ bendruomenei valdžia visuose Lietuvos strateginiuose dokumentuose žmogaus teisės nustumiamos į antrą planą“, – teigė Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL projektų vadovė Monika Antanaitytė.

Susitikimo metu paliestas ir Lietuvoje nepriimto Civilinės sąjungos įstatymo klausimas bei bendrosios visuomenės nuostatos tos pačios lyties porų atžvilgiu. Lietuvos politikų negebėjimas susivienyti sprendžiant svarbius žmogaus teisių klausimus įvertintas kaip valstybę nuo kitų Europos Sąjungos narių tolinantis veiksnys.

Svečiai pasidalino savo patirtimi įteisinant civilinę partnerystę Vokietijoje. „Mūsų strategija buvo pradėti bet kokius pokyčius civilinės partnerystės klausimu ir viltis, jog tuo pačiu pasikeis ir visuomenės požiūris“, – pabrėžė vienas iš Vokietijos teisingumo ministerijos atstovų.

Dėkojame Vokietijos vyriausybei už lyderystę žmogaus teisių srityje vadovaujant pasaulinei Lygių teisių koalicijai (ERC).