LGL vadovas dalyvavo konferencijoje apie LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimą Maltoje

Š. m. vasario 22-23 dienomis Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko dalyvavo aukšto lygio ministerijų konferencijoje apie LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimą, kuri surengta prezidentavimo Europos Sąjungos Tarybai metu Maltoje.

Aukšto lygio ministerijų konferencijos apie LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimą metu Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Tiina Astola pristatė pirmąją ataskaitą apie Europos Komisijos veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti įgyvendinimą. Konferencijos metu Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros (PTA) direktorius Michaelas O’Flaherty’is taip pat pristatė PTA jau dešimt metų atliekamų LGBTI asmenų apklausų ir teikiamų rekomendacijų apžvalgą.

Maltoje surengtoje konferencijoje taip pat aktyviai diskutuota apie LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimą švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos ir viešojo saugumo srityse. Gerąja patirtimi ir rekomendacijomis siekiant užtikrinti LGBTIQ asmenų lygybę dalinosi Maltos Socialinio dialogo, vartotojų teisių ir piliečių laisvių ministrė Helena Dalli, Europos Parlamento vicepirmininkė ir LGBTI teisių grupės vadovė Ulrike Lunacek, Europos LGBTIQ organizacijų atstovai.