LGL tapo „Volonteurope“ nare

Š. m. vasario mėnesį nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL tapo „Volonteurope“ nare. „Volonteurope“ yra tarptautinis tinklas, skatinantis savanoriškos veiklos vertybes ir principus, aktyvų pilietiškumą ir socialinį teisingumą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, tiek Europos Sąjungos, tiek Europos Tarybos valstybėse narėse.

Šia proga LGL savanorių koordinatorė Diana Rabikauskaitė pasidalino asociacijos LGL patirtimi koordinuojant savanorius, prisidėjusius prie sėkmingo Pride Namų organizavimo Baltic Pride 2016 festivalio metu.

Lietuvoje LGBT* žmonių patiriama diskriminacija lemia, jog pastarosios bendruomenės atstovams vis dar tenka gyventi netolerantiškoje aplinkoje. 2012 metais Europos Sajungos Pagrindinių Teisių Agentūros Lietuvoje atliktas LGBT* tyrimas atskleidė, jog 61 proc. LGBT* asmenų kasdieniame gyvenime patiria diskriminaciją ir priekabiavimą. Įstatymų leidėjų siūlomose iniciatyvose neretai atsispindinti homofobija ir skatinimas diskriminuoti. Šios tendencijos skatina priešišką socialinį klimatą LGBT* jaunuolių atžvilgiu. Remiantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, mūsų organizacija neturi teisės kalbėti su nepilnamečiais apie lytiškumą, kadangi bet kokia pozityvi informacija apie LGBT* asmenis Lietuvoje gali būti traktuojama kaip „homoseksualumo propaganda“.

@[130078563815512:Augusto Didžgalvio fotografija]Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL yra nevyriausybinė organizacija, atkakliai vykdanti advokaciją LGBT* žmogaus teisių srityje bei bendruomenės telkimo veiklas. LGL skatina jaunų LGBT* asmenų tinklo kūrimąsi, o kartu įgalina šiuos asmenis veikti ir kovoti už savo teises.

Tarptautinis LGBT* festivalis Baltic Pride 2016, surengtas LGL ir vykęs Vilniuje praėjusių metų birželio 13 – 19 dienomis, buvo itin sėkmingas. Jo metu 50 savanorių iš viso pasaulio pirmą kartą įgyvendino Pride Namų projektą, kuris ir buvo inicijuotas pačių savanorių. Pride Namai Vilniuje tapo vieta, kur vyko pramoginio, kultūrinio bei meninio pobūdžio renginiai.

Renginio savaitę Pride Namai veikė jaukiame džiazo bare Paviljonas. Čia buvo atidarytas vaivorykštės informacijos taškas, kuriame kiekvieną dieną savanoriai pasitikdavo lankytojus, suteikdavo reikiamą informaciją apie festivalį, rinko paramą, prekiavo festivalio atributika, atspindinčia palaikymą LGBT* asmenų žmogaus teisėms Lietuvoje.

Bendradarbiaudami su vietos ir tarptautiniais partneriais, jaunieji aktyvistai surengė 7 dirbtuves, skirtas didinti sąmoningumą apie LGBTQI bendruomenės problemas. Dirbtuves ruošę jaunuoliai buvo atsakingi už visą procesą, nuo idėjų kūrimo iki logistinių klausimų sprendimo. Svarbu paminėti ir tai, kad savanoriai galėjo patys vesti dirbtuves, taip parodydami savo iniciatyvumą ir kūrybiškumą multikultūrinei Baltic Pride festivalio auditorijai.

@[130078563815512:Augusto Didžgalvio fotografija]Dirbtuvių „Kalbos pamoka – „jis“, „ji“ ir kitaip“ metu 2 LGL savanoriai pristatė neutralius įvardžius bei jų kūrimo ir naudojimo galimybes lietuvių kalboje. Dirbtuvės sulaukė rekordinio pasisekimo. Be to, po renginio atsirado keli suinteresuoti žmonės, norėję prisijungti prie lietuvių kalbos komiteto siūlymų neutraliems įvardžiams kurti.

Nemažai dėmesio sulaukė ir biseksualių asmenų teisių aktyvistų surengtas renginys „Biseksualūs geitieji pasimatymai“. Susirinkusieji turėjo unikalią galimybę susipažinti, pabendrauti tarpusavyje bei išklausyti vieni kitų istorijų. Susidomėjimas renginiu paskatino jaunuolius jau rugsėjo mėnesį surengti kitą, panašaus pobūdžio renginį – „Queer greitieji pasimatymai”.

Pride Namuose buvo surengta ir fotografijų paroda 5 kovos metai, atskleidusi homofobijos poveikį šiuolaikinės Rusijos visuomenei. Apibendrinant būtina pabrėžti, jog šis projektas ne tik paskatino bendrumo jausmą, padidino sąmoningumą apie LGBT* asmenų patiriamas problemas, bet ir pritraukė naujus LGBT* žmogaus teisių aktyvistus. Jaunieji aktyvistai turėjo unikalią galimybę įsitraukti į LGBT* teisių judėjimą, bei paskatinti LGL savanorių koordinatorės, lavinti savo įgūdžius ir įgyvendinti įvairias idėjas. Savanorių teigimu, tai buvo labai įkvepianti ir įgalinanti patirtis.