LGL pritaria Vyriausybės pozicijai dėl lyties keitimo pataisos

2012 metų lapkričio mėnesį Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai A. Matulas, V. M. Čigrijienė ir A. Dumčius pateikė Civilinio kodekso pataisos projektą, kuriuo siekiama Lietuvoje uždrausti lyties keitimo operacijas.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma. Tiesa, kol kas Lietuvoje tokios operacijos neatliekamos, nes dar nėra priimtas lyties keitimo sąlygas ir procedūras reglamentuojantis įstatymas.

Projekto iniciatoriai teigia, kad šia įstatymo pataisa siekia užkirsti kelią “nepagrįstų lūkesčių atsiradimui” ir fiziškai sveikų žmonių “kastracijai”. Tekste nurodoma, kad “lyties pakeitimas yra labiau susijęs su išorinių bei vidinių lytinių požymių pakeitimu, tačiau pakeitus lyties požymius, pati lytis nepasikeičia, nes ji yra genetiškai determinuota nuo pat prasidėjimo momento” ir kad tokia operacija yra “negrįžtamas procesas”, po kurio nebegalima susigrąžinti “prigimtinės lyties”. Kadangi transseksualumas yra psichinis lyties tapatumo sutrikimas, pasak parlamentarų, transseksualiems asmenims turėtų būti taikoma psichoterapinė, o ne lyties keitimo operacija. Seimo nariai taip pat nurodė galimas etines problemas, pabrėždami visuomenėje įsigalėjusį priešiškumą tokioms operacijoms.

Lietuvos piliečiai, norintys pasikeisti lytį, priversti vykti į užsienio šalis, kur lyties keitimo operacijos yra gana brangios. Lietuvos teisės aktai numato, kad nacionalinis asmens identifikavimo kodas yra unikalus ir nekeičiamas, tad po lyties keitimo procedūros civilinės būklės įrašai asmens dokumentuose gali būti modifikuojami tik teismo sprendimu, taip sukeliant papildomų sunkumų kasdieniame gyvenime ir pažeidžiant asmens teisę į privatumą.

Spalio 16 dieną, trečiadienį, Vyriausybė pareiškė nepritarianti konservatorių siūlymui uždrausti pakeisti lytį. Asociacijos LGL atstovai teigiamai vertina Vyriausybės poziciją, priimdami tai kaip pirmą žingsnį siekiant pašalinti žmogaus teisių pažeidimus ir įdiegti lyties keitimo teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Dėl Civiliniame kodekse numatyto, bet dar nepriimto specialaus įstatymo, kuris suteiktų transseksualiems asmenims galimybę pasikeisti lytį, 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas L. byloje prieš Lietuvą įpareigojo valstybę atlyginti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą bei priimti Lyties pakeitimo įstatymą. LGL manymu, Lietuvos, kaip valstybės, pareiga – imtis veiksmų ir priemonių, kurios garantuotų transseksualių asmenų, kaip lygiaverčių visuomenės piliečių ir mokesčių mokėtojų, teises bei laisves.

Šioje nuorodoje galite susipažinti su vakar, spalio 16 dieną, LGL atstovų TV3 žinių laidoje išsakyta nuomone dėl Civilinio kodekso pataisos projekto.