LGL sveikina LVAT sprendimą byloje dėl Baltic Pride 2013 eitynių vietos

Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL sveikina Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teismo sprendimą byloje Nr. A-444-1968-13, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybė yra įpareigojama iš naujo su Baltic Pride 2013 eitynių organizatoriais derinti numatomą renginio vietą Gedimino prospektu. Pažymime, jog ši teisinė pergalė yra svarbus žingsnis užtikrinant efektyvų naudojimąsi teise taikius Lietuvos Respublikoje visoms visuomenės grupėms be išimties.

Vyriausiasis administracinis teismas galutine (t.y. neskundžiama) nutartimi konstatavo, jog Lietuvoje galioja pareikštinė teisė į taikius susirinkimus, o viešojo administravimo subjektai neturi galimybės vienašališkai nurodyti kitą eitynių ar susirinkimo vietą nei to pageidauja renginio organizatoriai. Be to, pažymėtina, jog dar pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šiuo konkrečiu atveju nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nepateikė konkrečių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima apriboti Baltic Pride 2013 eitynių organizatorių teisę į taikius susirinkimus parenkant kitą nei pageidauja renginio organizatoriai eitynių vietą. Galiausiai, LVAT nurodė, jog, atsižvelgiant į aplinkybę, jog pranešimas Vilniaus miesto savivaldybei dėl organizuojamų Baltic Pride 2013 eitynių buvo pateiktas dar sausio mėnesį, LGL pranešimas dėl organizuojamo renginio (t.y. renginio vieta nurodant Gedimino prospektą) turi būti derinamas per įmanomai trumpą laiką.

LGL tikisi, jog būsimas dialogas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Policijos departamento atstovais bus paremtas geromis intencijomis bei konstruktyviais argumentais, vadovaujantis LVAT nutartyje pateiktais argumentais bei užtikrinant efektyvų naudojimąsi teise į taikius susirinkimus.

Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę“ planuojamos š.m. liepos 27 d. nuo Odminių g. maršrutu Gedimino prospektu link Lukiškių aikštės.

Kontaktinis asmuo: Tomas Vytautas Raskevičius

Tel.: 8 5 261 0314

E-mail: tomas@gay.lt