LGL su partneriais stiprino gebėjimus ir keitėsi gerąja patirtimi

2023 m. lapkričio 6-10 d. Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo keitimosi gerąja patirtimi vizitą Lietuvoje ir mokymus projekte „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“ dalyvaujančių organizacijų atstovams.

Vizito metu LGL bei dviejų Norvegijos partnerių organizacijų „FRI“ ir „Skeiv Ungdom“ atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Vilniuje patyčių prevencijos tema ir susipažino su Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomene bei Lietuvos žydų bendruomenės atstovų patirtimi. Šių organizacijų atstovai taip pat dalyvavo projekto komandos gebėjimų stiprinimo ir organizacinio tvarumo didinimo veiklose.

Lapkričio 8 d. LGL kartu su projektą vykdžiusių „Beigelių krautuvėlės“ ir Lietuvos žydų bendruomenės, Radviliškio Vinco Kudirkos Progimnazijos, Norvegijos organizacijų „FRI“ ir „Skeiv Ungdom“ atstovais patraukė į Trakus gilinti žinias lėšų pritraukimo ir savanorių įsitraukimo bei motyvavimo temomis.


 

Mokymus apie lėšų rinkimą vedė verslo ir pardavimų strategijos konsultantė Raimonda Kostiuškevičiūtė-Ohnjec. Mokymų metu aptarti dabartiniai LGL ir kitų organizacijų lėšų rinkimo būdai, išsiaiškinta, kokius klausimus pirmiausia reikėtų išsikelti ir kokius aspektus apsvarstyti už LGBT žmogaus teises kovojančioms organizacijoms ieškant rėmėjų. Taip pat gilintasi į  projekte dalyvavusių organizacijų teikiamų emocinės paramos paslaugų tęstinumą ir finansinį stabilumą. Apsvarstyti pagrindiniai motyvuojantys faktoriai, skatinantys tapti organizacijos darbuotoju ar naudos gavėju. Išmokta strategiškai išsigryninti savo organizacijos viziją, pažadus, misiją ir vertybes bei iškomunikuoti tai su būsimais rėmėjais, identifikuoti galimus lėšų šaltinius ir geriau paskirstyti resursus teikiamų paslaugų stabilumo užtikrinimui.

Antroji mokymų diena praleista su sociologu, VšĮ „Kitokie projektai“ partneriu ir konsultantu, darbo su bendruomenėmis ir darbuotojų atsparumo ekspertu Pauliumi Godvadu ir jo vestais mokymais apie savanorystę ir bendruomeninius reiškinius. Sužinota apie skirtingus savanorių ir jų įsitraukimo į savanorystę priežasčių tipus, išsiaiškinta, kaip pačios organizacijos gali sudominti ir išlaikyti žmonių motyvaciją savanoriauti. Taip pat aptarta ir balanso palaikymo svarba tarp struktūrinių-organizacinių faktorių bei savanorių asmeninės motyvacijos. Dienos pabaigoje kiekviena organizacija reflektavo apie tai, kaip įgytus įgūdžius galėtų pritaikyti savo kasdieninėje praktikoje.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.