LGL Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą laiko faktiniu Baltic Pride eitynių draudimu

Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ (LGL) laikosi pozicijos, jog Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymas suderinti organizuojamų Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ vietą Gedimino prospektu yra traktuotinas kaip neproporcingas lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) Lietuvos Respublikos piliečių naudojimosi teise į taikius susirinkimus ribojimas, tokiu būdu prilygstantis faktiniam renginio draudimui bei įtvirtinantis diskriminaciją šios socialinės grupės atžvilgiu.

Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo bei Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija buvo įpareigota iš naujo derinti pranešimą apie organizuojamas eitynes būtent ta apimtimi, kuria nebuvo suderinta organizuojamo renginio vieta. Todėl šiandieninis savivaldybės administracijos sprendimas nederinti ne tik Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ vietos, bet ir laiko bei formos laikytinas faktiniu asociacijos LGL organizuojamo renginio draudimu. Pažymėtina, jog minėtais teismų sprendimais Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas dėl Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ buvo pripažintas neteisėtas tik ta apimtimi, kuria nebuvo suderinti organizatorių nurodyta renginio vieta. Todėl šiandieninis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas laikytinas prieštaraujančiu ne tik teismų sprendimas, bet ir ankstesnei pačios savivaldybės pozicijai.

Teismų yra konstatuota, jog šiuo konkrečiu atveju nei Vilniaus miesto savivaldybės, nei Policijos departamento atstovai nepateikė jokių faktinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima riboti LGBT* bendruomenės teisę į taikius susirinkimus Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybė“ kontekste. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos argumentacija, esą „gali kilti grėsmė viešajai tvarkai, moralei, visuomenės saugumui“ yra deklaratyvaus pobūdžio bei neatitinka teismų sprendimais nustatytų faktų.. Pažymėtina, jog šiandieninio derinimo posėdžio metu buvo konstatuota, jog policija yra pajėgi užtikrinti viešąją tvarką ir dalyvių saugumą nepriklausomai nuo organizuojamų eitynių vietos.

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos argumentaciją, esą Susirinkimų įstatyme nurodyta, jog susirinkimai, mitingai, piketai negali būti organizuojami arčiau kaip 25 metrai nuo valstybės institucijų, teismų pastatų – 75 metrai, asociacija LGL pažymi, jog šios įstatymo nuostatos taikymas visoms visuomenės grupėms be išimties turėtų reikšti, jog Gedimino prospekte apskritai neturėtų būti organizuojami jokie vieši renginiai. Be to, demokratinėje visuomenėje teisė į taikius susirinkimus negali būti ribojama absoliučiai – bet kokiu konkrečiu ribojimu turi būti siekiama legitimaus tikslo, o toks ribojimas turi būti proporcingas. LGL pažymi, jog Baltic Pride 2013 „Už lygybę“ bus organizuojamos šeštadienį, t.y. nedarbo dieną, todėl teisinis ribojimo pagrindas, kuriuo formaliai remiasi Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai, yra aiškiai neproporcingas bei diskriminacinio pobūdžio.

Asociacija LGL apgailestauja, jog iki planuojamų eitynių likus lygiai mėnesiui, o iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžios – keletui dienų, Lietuvos Respublikoje nėra užtikrinamas efektyvus naudojimasis teise į taikius susirinkimus. LGL šios dienos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą laiko neproporcingu diskriminacinio pobūdžio LGBT* bendruomenės teisės į taikius susirinkimus ribojimu ir ketina šį sprendimą skųsti teismine tvarka. Nepaisant šių neigiamų aplinkybių, LGL ir toliau planuoja š.m. liepos 27 d. Blatic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“ rengti Gedimino prospekte ir dėti visas pastangas, jog LGBT* bendruomenės teisė į taikius susirinkimus teisminiu keliu dar kartą būtų apginta sklandžiai, greitai ir efektyviai.