LGL savanoriai dalyvavo Power ACTiON jaunimo mainuose Olandijoje

Sausio 17-30 dienomis savanoriai Eglė, Laurynas, Tautvydas, Rafaelė ir Dovilė atstovavo asociaciją LGL ir tobulinosi jaunimo mainuose Power ACTiON vykusį įstaigoje Olde Vechte. To pasekoje jie vasario 24 dieną suorganizavo renginį LGBT bendruomenės centre.

Kaip praėjo Power ACTiON vakaras?

Susitikome pirmą kartą po mainų Olandijoje ir savo prisiminimais atgaivinome visus ten patirtus jausmus, akimirkas, patirtis. Su susirinkusiais pasidalinome įspūdžiais, istorijomis. Demonstravome nuotraukas iš dvylikos dienų mainuose, rodėme video sukurtus projekto metu, žaidėme stalo žaidimą pavadinimu „InterACTive Rainbow”. Dalinomės, kaip matome bendruomenę, ir ką galime dėl jos padaryti.

  1. Ką tau reiškia Power ACTiON?

EGLĖ: Power ACTiON man yra neįkainojama patirtis pasėjusi manyje tiek daug stiprybės, pasitikėjimo savimi ir suteikė nepaprastai daug ryžto, ir noro keisti šį pasaulį. Mes sukūrėmė bendruomenę, kuri yra nenugalima jėga, vieni kitus palaikanti, todėl galėsime pradėti šią kovą su  neteisybe, prietarais ir nelygybe. Susivieniję mes galime nuverti kalnus ir aš po šio projekto labai tikiu, kad mes esame nesustabdomi!

LAURYNAS: Pasikeitusį požiūrį tiek į save, tiek į kitus bei naujus puikius žmones, atsiradusius mano gyvenime. Nors Power ACTiON vyko šiek tiek trumpiau nei dvi savaites, tačiau kai kurie asmenys man tapo labai artimi ir brangūs.

TAUTVYDAS: Power ACTiON man reiškia netikėtą didžiulę dovaną, stipriai pakeitusią mano gyvenimą ir jo trajektoriją.

RAFAELE: Power ACTiON man leido mokytis iš kitų, mokytis planuoti savo laiką,  dirbti komandoje. Supratau, kad darbo rezultatai man atneša didžiulį pasitenkinimą tada, kai dirbu grupėje. Supratau, kaip man reikia savos bendruomenės, kad jausčiausi saugiau, laimingesnė, nes tai žmonės, kuriais pasitikiu ir jaučiu palaikymą.

DOVILĖ: Power ACTiON man reiškia aktyvumą visuomenėje ir stiprią bendruomenę, kurios nariai mokosi vieni iš kitų

  1. Ką parsivežei iš Power ACTiON?

EGLĖ:  Neįkainojamų draugystės ryšių, pasitikėjimo savimi ir ryžto, pozityvaus požiūrio į gyvenimą ir naujų idėjų, kurias galima bus įgyvendinti Lietuvoje.

LAURYNAS: Asmeniškai aš neturėjau didelių vilčių ar lūkesčių, susijusių su projektu. Važiavau vedinąs tiesiog smalsumo ir požiūrio: „kodėl gi ne?“. Tačiau tai pakeitė požiūrį tiek į save, tiek į kitus, pavyzdžiui, pradėjau skirti daugiau  dėmesio įvardžiams, kuriuos pasirenka pats žmogus apie save. Stengiuosi taikyti metodus, kuriuos išmokau būdamas mainuose.

TAUTVYDAS: Parsivežiau vieną dalyką, kurio niekada neturėjau – jausmą, kad priklausau ir esu bendruomenės dalis. Jaučiu palaikymą, turiu žmones ir draugus, kurie stovi už manęs ir mane palaiko, supranta ir skatina siekti savo tikslų. Iš to atsirado labai daug drąsos, savęs priėmimo, noro pilnai gyventi ir drebinti status quo.

DOVILĖ: Iš PA atsivežiau bendruomenės jausmą, didžiulį norą keistis ir keisti visuomenę, gerinti LGBTQIA+ bendruomenės situaciją ne tik teisiškai, bet ir visuomenės klimate.

  1. Ką dabar darysi Lietuvoje?

EGLĖ:  Skleisime žinias apie sunkumus ir problemas su kuriomis susiduria LGBTQIA+ bendruomenė per mūsų pačių daromus renginius, tokiu būdų šviesime visus žmones, kurie taps mūsų bendražygiais ir kartu ieškosime būdų, kaip gerinti esamą padėtį.

TAUTVYDAS: Ketinu burti LGBTQIA+ bendruomenę ir draugus savo mieste, Kaune.

LAURYNAS: Rengsime renginius su nacionaline komanda, stengsimės kurti LGBT bendruomenę, tiek palaikančią, tiek tokią, su kuria gera būti. Be viso to, vis dar turiu mintyse renginį, skirtą pristatyti homoseksualumą iš biologinės prizmės, tačiau tai vis dar idėjos lygmenyje.

RAFAELE: Sutelksime jėgas burti ir vienyti bendruomenę LGBT centre, turime puokštę idėjų įvairiausiems užsiėmimams drauge. Populiarinsime bendruomenės veiklą ir savanorystę LGL.

DOVILĖ: Mokysiuos toliau ir stengsiuos atsivežtą bendruomenės jausmą sukurti Lietuvoje.

  1. Įsimintina istorija

EGLĖ:  Viena iš įsimintiniausiu patirčių buvo vieno užsiemimo metu per kurį kartu su Cathy, projekto iniciatore, iš dežės metėme daiktus, kurie simbolizavo negatyvius ir skaudžius konceptus, kuriuos tenka neretai girdėti homofobiškoje, bifobiškoje, transfobiškoje aplinkoje, taip pat, kuriuos man teko asmeniškai girdėti iš kitų žmonių, adresuojančių juos man. Vieni iš šių konceptų pavyzdžių buvo: „LGBTQIA+ žmonės žudosi, nes jie yra silpni ir taip veikia naturali atranka“ arba „Tu negali būti lesbietė, nes tu esi per daug moteriška“. Kai kiekvieną kartą Cathy mesdavo daiktą ant žemes, parodydama koks absurdiškas yra kiekvienas konceptas, širdyje atsirasdavo išlaisvinantis jausmas. Tai mane išmokė, kad tik aš vienintelė galiu duoti kitiems galią jų žodžiams paveikti mane, jog tik aš turiu pasirinkimą arba būti auka, arba būti pasitikinti savimi ir stovėti tvirtai dėl savo įsitikinimų ir principų.

TAUTVYDAS: Kai Amsterdame klausinėjome nepažįstamų žmonių, kas jiems yra meilė, viena vyresnio amžiaus moteris atsakė, kad meilė yra jau vien tai, kaip mes jai šypsomės…

LAURYNAS: Turbūt viena įsimintiniausių istorijų buvo, kai turėjome išvyką į Amsterdamą ir mes (tarptautinė komanda), kurdami savo kelionės vaizdo įrašą nusprendėme nueiti į biblioteką, kurioje buvo pianinas. Vienas komandos narys nusprendė pagroti ten stovinčiu pianinu, buvo labai gražu, ir po kurio laiko šalia jo nusileidžia oro lėktuvėlis su olandiškai parašytu tekstu. Pradėjome galvoti „O, kažkam matyt labai patinka!“, o pasirodo ten buvo parašyta: „Pianiste negrok, aš mokausi“.

RAFAELE: Diskusija apie LGBTQIA+ terminologiją, kai aiškinomės, ką kiekvienam iš mūsų reiškia tos raidės ir kokia jų vieta bendruomenėje, ką apibrėžia tie terminai. Diskusija buvo intensyvi ir man atskleidė supratimą, jog nėra vieno atsakymo ir apibrėžimo kas yra kas.

DOVILE: Penkiasdešimt skirtingų žmonių, kuriuos vienija bendra tema, bendras tikslas. Iš kiekvieno galėdavai išgirsti vis kažką naujo ir visos jos įsimintinos

  1. Kaip, tavo nuomone, galima jsukurti lygybę?

EGLĖ:  Mano vizija kaip iškovoti lygybę, tai bendradarbiaujant su tais žmonėmis, kurie turi tą patį tikslą, nes tik kooperuodami turime galią pakeisti status quo. Reikia šviesti žmones siekiant juos padaryti bendražygiais ir viešai kalbėti apie esančias problemas, pozityviai reprezentuoti LGBTQIA+ bendruomenę taip keičiant kitų žmonių neigiamus įsitikinimus.

TAUTVYDAS:  Pirmiausia reikia nuveikti vidinį darbą, suvokti, kas tu esi, integruoti įvairias asmenybės dalis į bendrą visumą, priimti save kaip tobulą esybę su šviesa ir šešėliais. Atrasti balansą ir lygybę viduje, o tuomet stebint save išlaikyti pusiausvyrą kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Taip automatiškai per mūsų veiksmus keičiasi artimiausia aplinka, šeima, draugai ir visuomenė.

LAURYNAS: Lygybė Lietuvoje – viena didžiausių siekiamybių, tačiau aš manau, kad prireiks šiek tiek laiko ir gal netgi dar mažiausiai vienos kartos žmonių, kad viskas pasikeistų į gerąją pusę. Tačiau tai nereiškia, kad reikia tikėtis, kad atėjusi nauja karta žmonių viską padarys už tave. Tu pats turi viską daryti čia ir dabar, ir galbūt rezultatas tave nustebins.

RAFAELE: Darbas su savo bendruomene yra mūsų pareiga ir atsakomybė, dabar yra pats tas laikas kovoti.

DOVILE: Lygybė bus pasiekta tuo atveju, kai žmonės išgirdę, jog praeityje LGBT+ asmenys buvo smerkiami ir neturėjo lygių teisių, bus šokiruoti, tai bus taip pat keista, kaip išgirsti, jog praeityje žmonės nežinojo kaip užsikurti ugnį, arba, kad moterys neturėjo balsavimo teisės. Tai pasieksim sutelkdami vis stipresnį bendruomenės jausmą tarp skirtingų žmonių. Tai mes padarysime greitai, tuo aš tikiu.

  1. Kaip neformalus ugdymas tau padėjo augti kaip asmenybei?

EGLĖ:  Žinios, kurias gavau yra labai brangios ir jos pakeitė mano gyvenimą teigiama linkme. Tai davė mano naują požiūri į tai, kaip aš galiu efektyviai reprezentuoti save ir būti užtikrintai savo pozicijose. Aš tapau savimi pasitikinti, pripažinta ir pasiryžusi daryti viską, kas yra mano galiose, kad pasiekčiau visko, ko noriu gyvenime.

TAUTVYDAS: Padėjo man atverti širdį ir mokytis nuoširdžiai išsakyti savo jausmus ir mintis, stovėti už tai, kas aš esu ir sakyti tiesą.

LAURYNAS:  Neformalaus ugdymo dėka ir šių užsiėmimų metu patobulinau (bent jau minimaliai) darbo komandoje įgūdžius, kadangi man darbas komandoje kartais yra pakankamai sudėtinga užduotis dėl vis pasireiškiančio perfekcionizmo. Išmokau labiau pasitikėti savo komandos nariais ir ramesne širdimi pasiskirstyti tarpusavyje darbus, kuriuos reikia atlikti.

RAFAELE: Neformalus ugdymas ir metodai, kuriuos praktikavome mane labai išlaisvino, suteikė erdvės tobulėti. Įkvėpė dalintis tais metodais ir su kitais žmonėmis, norinčiais mokytis įvairių įgūdžių.

DOVILĖ:  Neformalus ugdymas padeda geriau suartėti su šalia esančiais dalyviais, padeda geriau suprasti vienas kitą ir to pasekoje kurti aktyvumą greičiau ir įvairesniais variantais. Tu mokaisi iš kito ir tuo pačiu mokai kažko kitą asmenį. Man tai duoda daug žinių, gebėjimą pažvelgti į atskiras temas iš įvairių pozicijų, tai platina požiūrį ir norą kažką daryti.

  1. Apibūdink Power ACTiON trim žodžiais

EGLĖ:  Įgaliojantis. Išlaisvinantis. Vertingas.

TAUTVYDAS: Spalvos, Laisvė ir Jėga.

LAURYNAS: Būtinybė tai patirti

RAFAELE: Patyriau, supratau, veiksiu.

DOVILĖ: Ateitis vyksta dabar

Esame dėkingi LGL asocijacijai už galimybę dalyvauti mainuose, bei Olde Vechte Foundation už tai, kad mums ten buvo labai gera būti ir ačiū Active Rainbow , ačiū už šį projektą ir nekantraujame dalyvauti būsimuose projektuose.

Jeigu tave sudomino šis projektas, sek naujienas LGL puslapyje ir sužinok apie galimybes dalyvauti kitą kartą.

Apsilankyk LGBT bendruomenės centre.