Europos Parlamentas pasmerkė žalingas LGBTI asmenų „gydymo“ praktikas

Š. m. kovo 1 d. Europos Parlamentas patvirtino metinę pagrindinių žmogaus teisių, įskaitant ir LGBTI žmogaus teises, padėties Europos Sąjungoje (ES) ataskaitą. Ataskaitoje vertinama, kaip pagrindinės žmogaus teisės įgyvendinamos ES, ir kokių priemonių būtina imtis norint įgyvendinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos keliamus standartus.

Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie LGBTI žmogaus teisių padėtį Europos Sąjungoje ir pasmerkiama bet kokios formos diskriminacija prieš LGBTI asmenis (62 paragrafas). Ataskaitoje pabrėžiama įtraukaus švietimo svarba kovojant su diskriminacija prieš LGBTI asmenis (59 paragrafas). Europos Parlamentas ataskaitoje taip pat pasmerkė translyčių asmenų lytinių tapatybių patologizavimą ir paragino visas valstybes nares įteisinti greitas, prieinamas ir skaidrias teisinio lyties pripažinimo procedūras (64 paragrafas).

Be to, patvirtinta ataskaita Europos Parlamentas dar kartą pabrėžė būtinybę kovoti su diskriminacija prieš interseksualius asmenis, ypatingai su „lyties požymių korekcijos operacijomis“, kurios nėra mediciniškai pagrįstos (66 paragrafas).

Ataskaitoje taip pat raginama priimti horizontaliąją lygių galimybių direktyvą, kuri vis dar nesulaukia Europos Tarybos pritarimo (50 paragrafas). Direktyva įtvirtintų visų Europos Sąjungos piliečių apsaugą prieš diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu visose gyvenimo srityse, įskaitant švietimą bei prekių ir paslaugų teikimą.

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos/Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų teikimu į į Europos Parlamento patvirtintą ataskaitą įtrauktas raginimas užtikrinti tos pačios lyties porų ir jų šeimų laisvą judėjimą ES erdvėje.

„Nepaisant didelio progreso daugelyje šalių per pastarąjį dešimtmetį, diskriminacija prieš LGBTI asmenis vis dar egzistuoja visoje Europos Sąjungoje. LGBTI asmenys turėtų būti laisvi nuo diskriminacijos, patyčių ir smurto. Jų teisė į apsisprendimą turi būti užtikrinama, o kūno neliečiamumas – saugomas“, – rašoma bendrame Europos Parlamento LGBTI teisių grupės atstovių Terry Reintke ir Malin Björk pranešime.

„Ši ataskaita – svarbus žingsnis vertinant pagrindinių žmogaus teisių padėtį Europos Sąjungoje. Tikimės, kad Europos Taryba ir Europos Komisija toliau dirbs siekiant užtikrinti LGBTI asmenų teises visose gyvenimo srityse“, – teigiama parlamentarių pranešime.

Europos Parlamentas taip pat pasmerkė žalingas LGBTI asmenų „gydymo“ praktikas, pirmą kartą europarlamentarų daugumai pritarus šiam siūlymui.

„Šiuo metu tik Jungtinėje Karalystėje, Maltoje ir kai kuriuose Ispanijos regionuose yra vienareikšmiškai uždraustos žalingos LGBTI asmenų „gydymo“ praktikos. Jungtinių Tautų (JT) Komitetas prieš kankinimus, JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas ir JT Žmogaus teisių komitetas jau yra pasmerkę šias LGBTI asmenų gydymo praktikas. Šiandien, pirmą kartą istorijoje, Europos Parlamentas aiškiai pasisakė prieš šių žalingų praktikų taikymą. Europos Parlamento patvirtinta ataskaita parodo, kad ES gali būti kovos už pagrindines žmogaus teises priešakyje“, – komentavo Europos Parlamento LGBTI teisių grupės atstovė Sirpa Pietikäinen.