LGL pristato studiją „Žmogaus teisės prieš agresyvią informaciją“

Š. m. spalio mėnesį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL parengė leidinį „Žmogaus teisės prieš agresyvią informaciją“. Šia studija siekiama pateikti bendrą agresyvios informacijos apie pažeidžiamas visuomenės grupes Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos žiniasklaidoje, apžvalgą, atkreipiant dėmesį į minėtose šalyse galiojančius įstatymus ir socialinę aplinką. Studija susideda iš dviejų dalių.

Pirmojoje leidinio dalyje pateikiama teorinė informacija apie agresyvios informacijos formas, minėtose šalyse egzistuojančių įstatymų bei žiniasklaidos atstovų ir žmogaus teisių aktyvistų bendradarbiavimo analizė.

Antrojoje dalyje aptariamas žiniasklaidos vaidmuo skatinant arba priešinantis diskriminuojančiam požiūriui tam tikrų visuomenės grupių atžvilgiu. Šioje dalyje taip pat analizuojami dažniausi agresyvios kalbos LGBT žmonių, moterų, romų, asmenų su negalia ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu atvejai. Pristatant šiuos atvejus remtasi žurnalistų ir žmogaus teisių aktyvistų nuomonėmis, kurios pateiktos atliekant elektroninę apklausą.

Žmogaus teisės prieš agresyvią informaciją, 2018

Leidinys parengtas įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas“.