LGL pristato leidinį priešiškoje aplinkoje veikiantiems LGBT aktyvistams

Š. m. rugpjūčio mėnesį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL išleido priešiškoje aplinkoje dirbantiems LGBT žmogaus teisių aktyvistams skirtą leidinį. Leidinyje „Apribota saviraiška: Gairės ir rekomendacijos priešiškoje aplinkoje veikiantiems LGBT žmogaus teisių aktyvistams“ apžvelgiami galiojantys ir siūlomi teisės aktai, kuriais siekiama apriboti išraiškos ir žodžio laisvę Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Leidinyje taip pat pateikiamos gairės ir rekomendacijos šiose šalyse veikiantiems LGBT žmogaus teisių aktyvistams, siekiantiems LGBT bendruomenės matomumo, sąmoningumo bei visuomenės atvirumo didinimo.

Žiniasklaida yra viena paveikiausių reprezentacijos priemonių. Gerai organizuoti santykiai su žiniasklaidos atstovais gali būti labai reikšmingi daugeliui organizacijų bei judėjimų, ir LGBT žmogaus teisių judėjimas, žinoma, nėra išimtis. Glaudus žiniasklaidos ir LGBT žmogaus teisių organizacijų bendradarbiavimas gali padėti paskatinti demokratinius procesus bei didinti sąmoningumą LGBT žmogaus teisių klausimais. Tai – ypatingai svarbu daugelyje Europos valstybių, kurios visai neseniai ėmė žengti demokratijos keliu ir siekė sukurti atviresnes visuomenes.

Vis dėlto, priešingai tarptautinėms tendencijoms, kai kuriose Europos valstybėse kilo įstatymų leidėjų iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti LGBT žmonių reprezentaciją viešojoje erdvėje. Kai kuriose šalyse šios iniciatyvos virto įstatymais.

Leidinyje išsamiai apžvelgiami galiojantys LGBT bendruomenės interesus pažeidžiantys įstatymai ir pateikiami LGBT aktyvistams naudingi patarimai bendradarbiaujant su žiniasklaida priešiškoje aplinkoje, kur daugelis su LGBT susijusių temų yra cenzūruojamos ir laikomos „propaganda“.

Apribota saviraiška. Gairės ir rekomendacijos

URM.svgLVBLeidinys parengtas įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas“.