LGL Jungtinėse Tautose reiškia susirūpinimą dėl LGBT* teisių padėties Lietuvoje

Š. m. rugsėjo 14 dieną Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL į susitikimą Airijos ambasadoje pakvietė įvairių diplomatinių atstovybių Lietuvoje atstovus. Susitikimo tikslas – ieškoti ir apsvarstyti antrojo Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo ciklo teikiamas tolimesnes galimybes didinti sąmoningumą apie LGBT* žmogaus teisių situaciją Lietuvoje.

Š. m. lapkričio 2 dieną Lietuva Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai pateiks antrąją Visuotinę periodinę apžvalgą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir toliau aktyviai stebi šį procesą. Š. m. kovo 21 dieną LGL, bendradarbiaudama su tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis „ILGA-Europe“ ir „Sexual Rights Initiative“, pateikė šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmui dėl LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių) asmenų žmogaus teisių padėties Lietuvoje. Asociacijos LGL pateiktoje šešėlinėje ataskaitoje įvardijamos pagrindinės su LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvoje susijusios problemos ir spręstini klausimai.

Tolimesnės galimybės didinti sąmoningumą apie LGBT* žmogaus teisių padėtį Lietuvoje buvo svarstomos š. m. rugsėjo 14 dieną Airijos ambasadoje organizuotame susitikime. Į susitikimą susirinko Lietuvoje veikiančių diplomatinių atstovybių – Airijos, Austrijos, Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos bei Vokietijos – atstovai. Po Airijos ambasadoriaus J. E. David‘o Noonan‘o ir LGL Vadovo Vladimiro Simonko pasakytų sveikinimo kalbų, LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius pristatė svarbiausius LGBT* teisių iššūkius Lietuvai dalyvaujant Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo procese.

Pradedant bendra LGL pateiktų rekomendacijų Lietuvai LGBT* žmogaus teisių srityje apžvalga, pristatymo metu buvo nagrinėjamos su LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvoje susijusios problemos ir spręstini klausimai.

Visų pirma, Lietuvoje LGBT* bendruomenės atžvilgiu yra neproporcingai taikomas LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, tokiu būdu siekiant cenzūruoti pozityvią su LGBT* asmenimis susijusią viešąją informaciją. Visų antra, 2012-2016 metų laikotarpiu LR Seimas svarstė net septynis įstatymų projektus, kuriais tiesiogiai siekiama apriboti LGBT* žmogaus teises. Trečia, Lietuvos valdžios institucijos nesiėmė pakankamų priemonių siekiant ištirti pranešimus apie neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės incidentus. Galiausiai, Lietuva šiuo metu yra vienintelė valstybė Europos Tarybos kontekste, kurioje neegzistuoja jokia de facto ar de jure su lyties pakeitimu susijusi procedūra.

Tai – pagrindinės probleminės LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje sritys, į kurias LGL siekia atkreipti kitų Visuotinės periodinės peržiūros procese dalyvaujančių šalių atstovų dėmesį teikiant rekomendacijas Lietuvai. LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius atskleidė, kaip Lietuvos Vyriausybė siekia tarptautiniu lygmeniu įrodyti, jog visos LGBT* žmogaus teisių problemos Lietuvoje jau yra išspręstos.

Po pristatymo susitikimo Airijos ambasadoje dalyviai buvo kviečiami pasidalinti nuomonėmis, pateikti klausimus ir pasiūlymus bei raginami informuoti savo valstybių atstovus Jungtinių Tautų biure Ženevoje (Šveicarija) apie esamą LGBT* žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Susitikime dalyvavę Lietuvoje veikiančių diplomatinių atstovybių išreiškė paramą Lietuvos LGBT* bendruomenei ir ketinimą prisidėti prie LGBT* žmogaus teisių situacijos Lietuvoje stebėjimo.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL džiaugiasi galimybe supažindinti Vilniuje įsikūrusių diplomatinių atstovybių atstovus su šešėline ataskaita Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmui bei diplomatinių atstovybių atstovų parama LGBT* žmogaus teisių įtvirtinimui Lietuvoje. Tolimesni LGBT* žmogaus teisių stebėsenos Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo kontekste žingsniai laukia š. m. spalio 2-8 dienomis, kai LGL atstovai susitiks su nuolatinių atstovybių prie Jungtinių Tautų atstovais Ženevoje, siekdami paskatinti kitų šalių vyriausybes teikti Lietuvai su LGBT* žmogaus teisėmis susijusias rekomendacijas antrojo Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo ciklo kontekste. Antrąją Visuotinę periodinę apžvalgą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje Lietuva Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai pateiks š. m. lapkričio 2 dieną, 26-osios Visuotinės periodinės peržiūros sesijos metu.


 

7LGL advokacijos veiklas Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo kontekste remia Vokietijos fondas „Erinnerung. Verantwortung and Zukunft“, palaikantis iniciatyvas, kuriomis siekiama įveikti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais. Daugiau informacijos apie fondą galite rasti adresu http://www.stiftung-evz.de/eng. LGL Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmui pateikta šešėlinė ataskaita dėl LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių) asmenų žmogaus teisių padėties Lietuvoje atspindi autorių, bet ne oficialią fondą poziciją.