LGL informavo Europos Tarybą apie L. prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimą

Š. m. liepos 27 d. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) informavo Europos Tarybos Ministrų komitetą apie progresą nacionaliniu lygmeniu įgyvendinant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą byloje L. prieš Lietuvą. Nevyriausybinės organizacijos atkreipė tarptautinių organizacijų dėmesį į Vyriausybės pastangas, siekiant reglamentuoti lytinės tapatybės pripažinimą ir medicininę lyties keitimo procedūrą, tokiu būdu sukuriant prielaidas spręsti sisteminius su translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusius pažeidimus Lietuvoje. Kita vertus, LGL ir ŽTSI laikosi principinės pozicijos, jog sustiprinta Europos Tarybos institucijų vykdoma priežiūra turi tęstis tol, kol reikalingos įstatymų leidybos ir viešosios politikos priemonės bus įgyvendintos pilna apimtimi.

Pateiktoje ataskaitoje nevyriausybinės organizacijos pažymi, kad š. m. kovo-birželio mėnesiais Lietuvos valstybės institucijos, būtent – Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, ėmėsi konkrečių žingsnių, siekdamos pašalinti besitęsiantį translyčių asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimą pagal Europos Žmogaus Teisių Konvenciją (EŽTK). Be to, š. m. balandžio 7 d. ir gegužės 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė du reikšmingus sprendimus, kuriais civilinės metrikacijos įstaigos yra įpareigojamos pakeisti translyčio asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad suinteresuotos šalys neskundė šių pirmos instancijos teismo sprendimų, galima daryti prielaidą, jog valstybės institucijos išreiškė savo pritarimą materialiosioms lytinės tapatybės pripažinimo sąlygoms, kurias įtvirtino nacionaliniai teismai.

Vis dėlto, tinkamas sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įgyvendinimas reikalauja, kad būtų sukurta atitinkama administracinio pobūdžio procedūra, suteikianti galimybę translyčiams asmenims asmens tapatybės dokumentus pasikeisti greitu, skaidriu ir prieinamu būdu, t. y. be būtinybės kreiptis į teismą. Nevyriausybinės organizacijos sveikina Vyriausybės pastangas, siekiant tokią procedūrą sukurti, ir ragina valdžios institucijas įstatymų leidybos proceso metus atsižvelgti į teisinius standartus, įtvirtintus ne tik tarptautinių, bet ir nacionalinių teismų jurisprudencijoje.

Pateiktoje ataskaitoje nevyriausybinės organizacijos LGL ir ŽTSI aptarė šiuos klausimus:

Europos Tarybos Ministrų komitetui pateiktoje ataskaitoje nevyriausybinės organizacijos pažymi, jog translyčių asmenų žmogaus teisių apsauga neturėtų būti laikoma „socialiai jautriu klausimu“. LGL ir ŽTSI viltingai pastebi, jog vyksta teigiami su translyčių asmenų padėtimi Lietuvos visuomenėje susiję pokyčiai. Nevyriausybinės organizacijos tikisi, kad ir toliau bus vadovaujamais bendradarbiavimo ir įtraukimo paradigma sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įgyvendinimo proceso metu. Procesas buvo ilgas ir sunkus, tačiau tunelio gale jau matyti prošvaistės.

Pilną pagal Europos Tarybos Ministrų komiteto taisyklių dėl EŽTT sprendimų įgyvendinimo 9.2. punktą parengtą nevyriausybinių organizacijų ataskaitą galima rasti čia:

Išsamų „European Implementation Network“ parengtą analitinį straipsnį apie Europos Konvencijos įtaką translyčių asmenų teisininkei padėčiai Lietuvoje galima rasti čia.

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LHL veiklas translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje remia tarptautiniai partneriai TGEU (Transgender Europe) ir Stiftung EVZ (Vokietija).

button_evz_engl_gross