LGBT* centre – susitikimas su Suomijos Teisingumo ministerijos atstovais

Š. m. sausio mėnesį startavo projektas „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“. Projektą įgyvendina Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL. Š. m. Vasario 2 d. LGBT* centre įvyko pirmasis susitikimas su projekto atstovais iš Suomijos, kurio metu svečiai turėjo galimybę aptarti projektą ir susipažinti su organizacijos veikla.

Susitikimo metu partneriai iš Suomijos Teisingumo ministerijos trumpai pristatė, kokiomis priemonėmis siekė pirmą kartą įgyvendinti projektą LGBT* žmonių teisių srityje, ir kaip iki tol įgyvendino apie 20 nediskriminacinių projektų. „Idėja visuomet buvo čia, tačiau trūko finansinės ir kitokio pobūdžio paramos“ – pabrėžė vienas iš Suomijos Teisingumo ministerijos atstovų.

Didelę iniciatyvą rodė ir suomių LGBTI teisių organizacija SETA, kuri taip pat prisidėjo prie projekto „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ idėjos kūrimo.

Antrojoje susitikimo dalyje LGL atstovai akcentavo projekto svarbą Lietuvai ir poreikį bendradarbiauti su Skandinavijos šalimis LGBT* žmonių teisių gynimo srityje. Galiausiai buvo apžvelgta LGL istorija, Lietuvos LGBT* žmogaus teisų padėtis bei vietos LGBT* bendruomenės veikla.

Diskusija ne tik sustiprino abipusę projekto įgyvendinimo viziją, bet ir paskatino Lietuvos ir Suomijos žmogaus teisių gynėjus suvienyti jėgas.

EK logoProjekto „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ įgyvendinamą remia Europos Komisijos Pagrindinių teisių ir Pilietybės programa.